Internet
bliżej wszystkich!

III Konferencja w Suwałkach - Podlaska Regionalna Sieć Szerokopasmowa

 

„Internet Bliżej Wszystkich!” – pod takim hasłem, 7 października 2015 r. odbyła się konferencja Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Podlaskiego. Było to już trzecie, przedostatnie z cyklu czterech spotkań planowanych w ramach promocji Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”. Ostatnie odbędzie się w Białowieży. Konferencję otworzyło uroczyste powitanie gości przez Wicemarszałka Województwa Podlaskiego Panią Annę Naszkiewicz oraz przez Prezydenta Miasta Suwałki Pana Czesława Renkiewicza. Następnie wszystkim zgromadzonym gościom został zaprezentowany film promujący Projekt.

Pierwszy blok tematyczny dotyczący stanu realizacji projektu Sieci Szerokopasmowej Województwa Podlaskiego rozpoczął swoim wystąpieniem Pan Grzegorz Stelmaszek - Zastępca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego UMWP. Wszystkie prace zostały zakończone zgodnie z harmonogramem – 30. września 2015 r. Teraz sieć potrzebuje tylko operatora.

Drugi z trzech bloków tematycznych, o nazwie: Zasady wydatkowania środków z programu operacyjnego Polska Cyfrowa, rozpoczął swoją prezentacją Pan Stanisław Dąbek – Dyrektor Departamentu Telekomunikacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Mówił on o możliwościach wspierania rozwoju sieci „ostatniej mili” z funduszy europejskich – głównie z Program Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz o założeniach Narodowego Planu Szerokopasmowego. Szczegółowo o obszarach interwencji i białych oraz czarnych plamach na mapie województwa podlaskiego mówiła Pani Joanna Antczak – Naczelnik Wydziału Analiz Danych Departamentu Zarządzania Danymi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w swoim wystąpieniu zatytułowanym „Obszary interwencji w I naborze wniosków w ramach I Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” ”. Jeszcze przed przerwą kawową rozgorzała dyskusja pomiędzy uczestnikami spotkania – o miejscach gdzie internet jest najpotrzebniejszy, o problemach dla operatorów i realnych działaniach potrzebnych do wdrożenia programu.

Ostatni z bloków tematycznych nosił nazwę „Zasady przyszłego operowania wybudowaną infrastrukturą SSPW” i odnosił się do bardzo realnych problemów i metod ich rozwiązywania, a także liczb dotyczących późniejszego wykorzystywania sieci. Jako pierwszy w tej części głos zabrał Pan Leszek Drozd – Naczelnik Wydziału Projektów Szerokopasmowych Departamentu Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Przedstawił on, na przykładzie Sieci w Województwie Lubelskim. Ostatnią prezentację wygłosił Pan Zbigniew Majewski – główny specjalista Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Skupiając się na konkretach, przedstawił warunki podłączenia do sieci Szerokopasmowej Województwa Podlaskiego, co było szczególnie istotne dla obecnych na sali operatorów telekomunikacyjnych. Ostatnią zaplanowaną częścią konferencji był panel dyskusyjny, który jednocześnie odpowiedział na wiele pytań, ale także wywołał wiele nowych. Następnie wszyscy uczestnicy, w tym głównie przedstawicieli urzędów oraz operatorów udali się na obiad, gdzie kontynuowano rozmowy na temat przyszłości projektu. 

Galeria zdjęć z konferencji

Prezentacje:

Pan Grzegorz Stelmaszek

Pan Stanisław Dąbek

Pani Joanna Antczak

Pan Leszek Drozd

Pan Zbigniew Majewski

Konferencja Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych
i
Jednostek Samorządu Terytorialnego
Program Konferencji:
Program Konferencji:
Konferencja Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych
i
Jednostek Samorządu Terytorialnego
PROMOCJA
„KOLOKACJA SSPW WP w projektach POPC”

OPERATYWNOŚĆ SZEROKOPASMOWA

Opera i Filharmonia Podlaska

ul. Odeska 1

Białystok

sala kameralna28 listopada 2017 r.

godz. 9.30

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 – 10.10 Przywitanie Gości Jerzy Leszczyński - Marszałek Województwa Podlaskiego
Anna Naszkiewicz - Wicemarszałek Województwa Podlaskiego
Krzysztof Dyl - z-ca Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

10.10 – 10.30 Rozwój rynku telekomunikacyjnego w perspektywie 2020 – nowe szanse i nowi gracze Piotr Muszyński – Wiceprezes Orange Polska

10.30 – 10.50 Pierwszy rok działalności operatorskiej Województwa Podlaskiego – podsumowanie i perspektywy Agnieszka Aleksiejczuk – Dyrektor, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

10.50 – 11.10 Ogólnopolska Sieć Edukacyjna Wojciech Kamieniecki - Dyrektor, Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa

11.10 – 11.40 Przerwa kawowa

11.40 – 12.00 Zmiany w Prawie Telekomunikacyjnym Dariusz Dąbek – z-ca Dyrektora Departamentu Telekomunikacji, Ministerstwo Cyfryzacji

12.00 – 12.20 Modyfikacja Umowy Ramowej, oferty specjalne SSPWWP Zbigniew Majewski - UMWP.

12.20 – 12.40 Punkty adresowe cd – zagospodarowane i potencjału przez OSD Przedstawiciel Urzędu Komunikacji Elektronicznej

12.40 – 13.10 Czego operator może oczekiwać od beneficjenta 1.1. POPC? Zasady dostępu hurtowego do Sieci POPC Stanisław Dąbek – kancelaria Dentons, adwokat

13.10 – 13.40 Przerwa kawowa

13.40 – 14.20 SSPWWP platforma współpracy międzyoperatorskiej – panel ekspertów Partnerzy, Operator Infrastruktury, Jednostki Samorządu Terytorialnego – moderator Lech Pilarski

14.20 – 14.40 "Yin i Yang telekomunikacji - mobilna łączność bezprzewodowa i sieci światłowodowe" Michał Szczęsny - Dyrektor Biura Architektury i Planowania Sieci EXATEL S.A.

14.40 – 15.00 Usługi aktywne w sieciach szerokopasmowych: Carrier-to-Carrier, IPTV, synchronizacja czasu Artur Gmaj - Poject Manager, Comp S.A.

15.00 – 15.10 Podsumowanie konferencji

15.10 – 15.40 Lunch

   ZAPRASZAMY

Opera i Filharmonia Podlaska

ul. Odeska 1

Białystok

sala kameralna28 listopada 2017 r.

godz. 9.30