Internet
bliżej wszystkich!

Konferencja w Białymstoku - Podlaska Regionalna Sieć Szerokopasmowa

„Internet Bliżej Wszystkich!” – pod takim hasłem, 26 lutego 2015 r. odbyła się konferencja Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Podlaskiego. Było to pierwsze z cyklu 4 spotkań planowanych w ramach promocji Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”.

Konferencję otworzyło uroczyste powitanie gości przez Wicemarszałka Województwa Podlaskiego Panią Annę Naszkiewicz oraz Podsekretarza Stanu z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Pana Bogdana Dombrowskiego. Następnie rozpoczął się pierwszy blok tematyczny traktujący o postępie prac w projekcie.

O postępie budowy i projektowania Sieci mówiła Pani Agnieszka Aleksiejczuk - Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego UMWP. Omówione zostały działania we wszystkich 8 obszarach, w których zlokalizowane są węzły szkieletowe. Padło również kilka konkretnych słów na temat promocji projektu, której nieodłącznym elementem stały się m.in. szkolenia dla osób wykluczonych cyfrowo. Przed wystąpieniem Pani Agaty Tymoszuk – przedstawiciela firmy Syntea S.A. zaangażowanej w spotkania z osobami po 45 roku życia, zaprezentowano spot promujący szkolenia. Następnie Pani Agnieszka opowiedziała o tym, jak przebiegają szkolenia, jaki jest ich cel oraz jakie wynikają z nich korzyści.

O założeniach postępowania w związku z wyborem Operatora Infrastruktury opowiedział Kierownik Projektu SSPW Pan Grzegorz Stelmaszek. Rozwinął bardzo istotny temat z punktu widzenia rozwoju projektu – podatki i opłaty drogowe, który stał się punktem wyjścia do późniejszej dyskusji. Uzupełnieniem pierwszego bloku tematycznego konferencji było wystąpienie Pana Grzegorza Czwordona z Departamentu Telekomunikacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Pan Grzegorz omawiał działania na rzecz wsparcia samorządów będących beneficjentami środków europejskich przeznaczonych na rozwój infrastruktury szerokopasmowej.

Po przerwie kawowej rozpoczął się drugi blok tematyczny poświęcony uwarunkowaniom realizacji projektu. Pan Piotr Kowalski z Departamentu Rozwoju Cyfrowego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju mówił o założeniach wsparcia rozwoju szybkich sieci szerokopasmowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Kolejny prelegent, Pan Leszek Drozd - Naczelnik Wydziału Projektów Szerokopasmowych Departamentu Hurtowego Rynku Telekomunikacyjnego z Urzędu Komunikacji Elektronicznej, omawiał temat związany z zapewnieniem współkorzystania oraz dostępu telekomunikacyjnego do Regionalnych Sieci Szerokopasmowych. Uzupełnienie wszystkich prelekcji stanowiło ostatnie wystąpienie. Pan Maciej Bułkowski - Dyrektor Biura Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego podzielił się z gośćmi konferencji doświadczeniami we współpracy z Operatorem Infrastruktury, z którym współpracuje województwo warmińsko-mazurskie. Zaprezentował również Plan Cyfrowy 2015 dla Warmii i Mazur.

Elementem wieńczącym konferencję był panel dyskusyjny, który moderował Pan Grzegorz Stelmaszek. Gośćmi specjalnymi byli opratorzy sieci internetowych oraz przedstawiciele jednostek samorządowych województwa podlaskiego. Wywiązała się ciekawa dyskusja, która stała się punktem wyjścia do dalszych rozmów na temat przyszłości projektu. Konferencję, na którą przybyło 150 osób, głównie przedstawicieli urzędów oraz operatorów, zakończył uroczysty obiad.

Galeria zdjęć z konferencji

Prezentacje z konferencji:

Prezentacja - Agnieszka Aleksiejczuk
Prezentacja - Agata Tymoszuk
Prezentacja - Grzegorz Stelmaszek
Prezentacja - Grzegorz Czwordon
Prezentacja - Piotr Kowalski
Prezentacja - Leszek Drozd
Prezentacja - Maciej Bułkowski

Konferencja Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych
i
Jednostek Samorządu Terytorialnego
Program Konferencji:
Program Konferencji:
Konferencja Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych
i
Jednostek Samorządu Terytorialnego
PROMOCJA
„KOLOKACJA SSPW WP w projektach POPC”

OPERATYWNOŚĆ SZEROKOPASMOWA

Opera i Filharmonia Podlaska

ul. Odeska 1

Białystok

sala kameralna28 listopada 2017 r.

godz. 9.30

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 – 10.10 Przywitanie Gości Jerzy Leszczyński - Marszałek Województwa Podlaskiego
Anna Naszkiewicz - Wicemarszałek Województwa Podlaskiego
Krzysztof Dyl - z-ca Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

10.10 – 10.30 Rozwój rynku telekomunikacyjnego w perspektywie 2020 – nowe szanse i nowi gracze Piotr Muszyński – Wiceprezes Orange Polska

10.30 – 10.50 Pierwszy rok działalności operatorskiej Województwa Podlaskiego – podsumowanie i perspektywy Agnieszka Aleksiejczuk – Dyrektor, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

10.50 – 11.10 Ogólnopolska Sieć Edukacyjna Wojciech Kamieniecki - Dyrektor, Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa

11.10 – 11.40 Przerwa kawowa

11.40 – 12.00 Zmiany w Prawie Telekomunikacyjnym Dariusz Dąbek – z-ca Dyrektora Departamentu Telekomunikacji, Ministerstwo Cyfryzacji

12.00 – 12.20 Modyfikacja Umowy Ramowej, oferty specjalne SSPWWP Zbigniew Majewski - UMWP.

12.20 – 12.40 Punkty adresowe cd – zagospodarowane i potencjału przez OSD Przedstawiciel Urzędu Komunikacji Elektronicznej

12.40 – 13.10 Czego operator może oczekiwać od beneficjenta 1.1. POPC? Zasady dostępu hurtowego do Sieci POPC Stanisław Dąbek – kancelaria Dentons, adwokat

13.10 – 13.40 Przerwa kawowa

13.40 – 14.20 SSPWWP platforma współpracy międzyoperatorskiej – panel ekspertów Partnerzy, Operator Infrastruktury, Jednostki Samorządu Terytorialnego – moderator Lech Pilarski

14.20 – 14.40 "Yin i Yang telekomunikacji - mobilna łączność bezprzewodowa i sieci światłowodowe" Michał Szczęsny - Dyrektor Biura Architektury i Planowania Sieci EXATEL S.A.

14.40 – 15.00 Usługi aktywne w sieciach szerokopasmowych: Carrier-to-Carrier, IPTV, synchronizacja czasu Artur Gmaj - Poject Manager, Comp S.A.

15.00 – 15.10 Podsumowanie konferencji

15.10 – 15.40 Lunch

   ZAPRASZAMY

Opera i Filharmonia Podlaska

ul. Odeska 1

Białystok

sala kameralna28 listopada 2017 r.

godz. 9.30