Internet
bliżej wszystkich!

Oferta Specjalna "Dzierżawa HDPE 40- wydzielonej infrastruktury SSPW na potrzeby rozwoju sieci szerokopasmowych".

1880 km rurociągu HDPE na obszarze całego województwa podlaskiego przeznaczona dla inwestorów infrastruktury telekomunikacyjnej, usługodawców internetu „światłowodowego” i usług szerokopasmowych za promocyjną cenę 120,00 zł/km (netto).

Oferta przewiduje możliwość dostosowywania odcinków Operatorów Sieci Dostępowych ich do indywidualnych potrzeb. 

Od 20.07.2017 przedsiębiorcy telekomunikacyjni i jednostki samorządu terytorialnego mogą skorzystać z oferty specjalnej Operatora Infrastruktury Sieci Szerokopasmowej Województwa Podlaskiego. Na specjalnych warunkach cenowych w ramach oferty udostępniona została rura HDPE, na każdym odcinku sieci SSPWWP.

Istnieje możliwość realizacji odgałęzień; nabudowania innych elementów infrastruktury przez Operatora Sieci Dostępowych: zasobników, studni.

Wykorzystywanie istniejącej już infrastruktury SSPWWP niewątpliwie przyśpieszy inwestycje operatorom i skróci termin dostarczenia usług użytkownikom przy jednoczesnej optymalizacji ryzyk biznesowych i kosztów utrzymania własnej infrastruktury.

Regulamin promocji

Konferencja Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych
i
Jednostek Samorządu Terytorialnego
Program Konferencji:
Program Konferencji:
Konferencja Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych
i
Jednostek Samorządu Terytorialnego
PROMOCJA
„KOLOKACJA SSPW WP w projektach POPC”

OPERATYWNOŚĆ SZEROKOPASMOWA

Opera i Filharmonia Podlaska

ul. Odeska 1

Białystok

sala kameralna28 listopada 2017 r.

godz. 9.30

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 – 10.10 Przywitanie Gości Jerzy Leszczyński - Marszałek Województwa Podlaskiego
Anna Naszkiewicz - Wicemarszałek Województwa Podlaskiego
Krzysztof Dyl - z-ca Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

10.10 – 10.30 Rozwój rynku telekomunikacyjnego w perspektywie 2020 – nowe szanse i nowi gracze Piotr Muszyński – Wiceprezes Orange Polska

10.30 – 10.50 Pierwszy rok działalności operatorskiej Województwa Podlaskiego – podsumowanie i perspektywy Agnieszka Aleksiejczuk – Dyrektor, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

10.50 – 11.10 Ogólnopolska Sieć Edukacyjna Wojciech Kamieniecki - Dyrektor, Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa

11.10 – 11.40 Przerwa kawowa

11.40 – 12.00 Zmiany w Prawie Telekomunikacyjnym Dariusz Dąbek – z-ca Dyrektora Departamentu Telekomunikacji, Ministerstwo Cyfryzacji

12.00 – 12.20 Modyfikacja Umowy Ramowej, oferty specjalne SSPWWP Zbigniew Majewski - UMWP.

12.20 – 12.40 Punkty adresowe cd – zagospodarowane i potencjału przez OSD Przedstawiciel Urzędu Komunikacji Elektronicznej

12.40 – 13.10 Czego operator może oczekiwać od beneficjenta 1.1. POPC? Zasady dostępu hurtowego do Sieci POPC Stanisław Dąbek – kancelaria Dentons, adwokat

13.10 – 13.40 Przerwa kawowa

13.40 – 14.20 SSPWWP platforma współpracy międzyoperatorskiej – panel ekspertów Partnerzy, Operator Infrastruktury, Jednostki Samorządu Terytorialnego – moderator Lech Pilarski

14.20 – 14.40 "Yin i Yang telekomunikacji - mobilna łączność bezprzewodowa i sieci światłowodowe" Michał Szczęsny - Dyrektor Biura Architektury i Planowania Sieci EXATEL S.A.

14.40 – 15.00 Usługi aktywne w sieciach szerokopasmowych: Carrier-to-Carrier, IPTV, synchronizacja czasu Artur Gmaj - Poject Manager, Comp S.A.

15.00 – 15.10 Podsumowanie konferencji

15.10 – 15.40 Lunch

   ZAPRASZAMY

Opera i Filharmonia Podlaska

ul. Odeska 1

Białystok

sala kameralna28 listopada 2017 r.

godz. 9.30