Internet
bliżej wszystkich!

Zakończenie szkoleń w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – woj. podlaskie”

Aż 1409 osób powyżej 45 roku życia, głównie ze wsi i małych miejscowości, skorzystało w województwie podlaskim z darmowych szkoleń z zakresu obsługi komputera i Internetu. To wszystko w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – woj. podlaskie”. Szkolenia były prowadzone w pobliżu miejsca zamieszkania beneficjentów w każdej gminie na terenie woj. podlaskiego objętej projektem.

Szkolenia zakończyły się 31 sierpnia 2015 r. (prowadziła je firma Syntea S.A. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego), a w poniedziałek 21 września na terenie Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego nastąpiło podsumowanie projektu. Wybrańcy, którym poszczęściło się w losowaniu odebrali nagrody, które wręczyli im Mieczysław Baszko, Marszałek Województwa Podlaskiego i Anna Naszkiewicz, Wicemarszałek Wojeództwa Podlaskiego.

- Jak ważny jest internet o tym nikogo już dzisiaj nie trzeba przekonywać. Ja sam, w czasie licznych spotkań z mieszkańcami naszego regionu, nieraz byłem pytany o to, kiedy wreszcie w Podlaskiem będzie szybki internet – mówił Mieczysław Baszko, Marszałek Województwa Podlaskiego. – Projekt Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej to ogromne przedsięwzięcie, warte ponad 250 mln zł. Myślę, że jego skalę i wagę można przyrównać jedynie do procesu elektryfikacji, który zmienił podlaską wieś przed laty. Jestem przekonany, że sieć szerokopasmowa przyczyni się w przyszłości zarówno do polepszenia życia mieszkańców Podlaskiego, jak i do szybszego rozwoju naszego regionu.

Wicemarszałek Anna Naszkiewicz zapewniła zaś, że do końca tego roku sieć szerokopasmowa będzie gotowa i będzie służyć mieszkańcom.

- To bardzo ważny projekt, jeden z kluczowych w Podlaskiem i cieszę się, ze wywiążemy się z obietnicy z jego dostarczenia do państwa – podkreślała wicemarszałek Naszkiewicz.

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej była realizowana w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Jak podkreślała Agnieszka Aleksiejczuk, dyrektorka Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego UMWP – w ramach tego projektu położono w Podlaskiem 1887 km sieci światłowodowej, powstało 8 węzłów szkieletowych i 173 węzłów dystrybucyjnych (to właśnie mieszkańcy miejscowości, w których takie węzły utworzono, mieli szansę wziąć udział w szkoleniu). Szkolenia były przypisane do tego projektu - chodziło w końcu o to, żeby wraz z możliwością pojawienia się szysbkiego internetu z jego dobrodziejstwa korzystało jak najwięcej osób, nawet tych, którzy do tej pory nie czuli takiej potrzeby.

- Nowe technologie mogą zmieniać świat. I to właśnie dlatego na miejsce zakończenia szkoleń wybraliśmy BPN-T. Bo gdzie, jak nie w miejscu gdzie powstają najnowocześniejsze podlaskie firmy, gdzie bazuje się w oparciu o nowe technologie nie świętować tego, że już wkrótce 88 proc. Mieszkańców naszego województwa będzie miało dostęp do szybkiego internetu – podkreślała Agnieszka Aleksiejczuk.

Po oficjalnej uroczystości wszyscy nagrodzeni mieszkańcy woj. podlaskiego mieli okazję zwiedzenia i poznania tajników pracy Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego.

*Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”

Inwestycja polega na poprowadzeniu ponad 1800 km sieci światłowodowej, wybudowaniu ośmiu węzłów szkieletowych (Suwałki, Łomża, Białystok, Grajewo, Wysokie Mazowieckie, Sokółka, Hajnówka, Siemiatycze) oraz 173 węzłów dystrybucyjnych. Wybudowaną infrastrukturą telekomunikacyjną będzie zarządzał wyłoniony operator infrastruktury, który będzie hurtowym dostawcą usług dla operatorów „ostatniej mili”, czyli tych, którzy świadczą usługi telekomunikacyjne bezpośrednio dla mieszkańców regionu. Inwestycja dobiega końca, zakończono fazę projektowania sieci oraz wybudowano 96,80 % km planowanej infrastruktury telekomunikacyjnej, wykonane zostały również punkty styku z województwami warmińsko-mazurskim oraz lubelskim.

Sieć szerokopasmowa to bardzo nowoczesna „autostrada” światłowodowa, która umożliwi operatorom dotarcie do terenów o mniejszym zaludnieniu, pozwoli wypełnić białe plamy na internetowej mapie naszego regionu. Dzięki tej inwestycji dostęp do  szerokopasmowego Internetu  może uzyskać blisko 88 % ludności województwa podlaskiego.  Zasięg sieci obejmie ponad dwa tysiące miejscowości, czyli ponad trzy razy więcej niż obecnie.

Sieć szerokopasmowa to ogromne korzyści dla mieszkańców. Dostęp do Internetu oznacza dostęp do informacji, a to przekłada się na większy poziom wiedzy, kompetencji, możliwości zdalnego uczenia się i podejmowania pracy. Dostęp do Internetu ułatwi też aktywizację osób niepełnosprawnych  i zwiększy ich szanse na znalezienie pracy.

Szerokopasmowy Internet to dziś warunek wzrostu atrakcyjności gospodarczej regionu. Rozpowszechnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu będzie zachętą do rozwoju nowoczesnej gospodarki i administracji elektronicznej w naszym regionie. Wzrośnie liczba usług publicznych świadczonych za pośrednictwem Internetu (e-urząd), poprawi się  jakość 

*Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”, realizowany w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej jest realizowany przez samorządy województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. To największy projekt telekomunikacyjny finansowany z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

Więcej: http://si.wrotapodlasia.pl/pl/Sieci_szerokopasmowe/siec_szer_pols_wsch__.htm

 

Konferencja Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych
i
Jednostek Samorządu Terytorialnego
Program Konferencji:
Program Konferencji:
Konferencja Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych
i
Jednostek Samorządu Terytorialnego
PROMOCJA
„KOLOKACJA SSPW WP w projektach POPC”

OPERATYWNOŚĆ SZEROKOPASMOWA

Opera i Filharmonia Podlaska

ul. Odeska 1

Białystok

sala kameralna28 listopada 2017 r.

godz. 9.30

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 – 10.10 Przywitanie Gości Jerzy Leszczyński - Marszałek Województwa Podlaskiego
Anna Naszkiewicz - Wicemarszałek Województwa Podlaskiego
Krzysztof Dyl - z-ca Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

10.10 – 10.30 Rozwój rynku telekomunikacyjnego w perspektywie 2020 – nowe szanse i nowi gracze Piotr Muszyński – Wiceprezes Orange Polska

10.30 – 10.50 Pierwszy rok działalności operatorskiej Województwa Podlaskiego – podsumowanie i perspektywy Agnieszka Aleksiejczuk – Dyrektor, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

10.50 – 11.10 Ogólnopolska Sieć Edukacyjna Wojciech Kamieniecki - Dyrektor, Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa

11.10 – 11.40 Przerwa kawowa

11.40 – 12.00 Zmiany w Prawie Telekomunikacyjnym Dariusz Dąbek – z-ca Dyrektora Departamentu Telekomunikacji, Ministerstwo Cyfryzacji

12.00 – 12.20 Modyfikacja Umowy Ramowej, oferty specjalne SSPWWP Zbigniew Majewski - UMWP.

12.20 – 12.40 Punkty adresowe cd – zagospodarowane i potencjału przez OSD Przedstawiciel Urzędu Komunikacji Elektronicznej

12.40 – 13.10 Czego operator może oczekiwać od beneficjenta 1.1. POPC? Zasady dostępu hurtowego do Sieci POPC Stanisław Dąbek – kancelaria Dentons, adwokat

13.10 – 13.40 Przerwa kawowa

13.40 – 14.20 SSPWWP platforma współpracy międzyoperatorskiej – panel ekspertów Partnerzy, Operator Infrastruktury, Jednostki Samorządu Terytorialnego – moderator Lech Pilarski

14.20 – 14.40 "Yin i Yang telekomunikacji - mobilna łączność bezprzewodowa i sieci światłowodowe" Michał Szczęsny - Dyrektor Biura Architektury i Planowania Sieci EXATEL S.A.

14.40 – 15.00 Usługi aktywne w sieciach szerokopasmowych: Carrier-to-Carrier, IPTV, synchronizacja czasu Artur Gmaj - Poject Manager, Comp S.A.

15.00 – 15.10 Podsumowanie konferencji

15.10 – 15.40 Lunch

   ZAPRASZAMY

Opera i Filharmonia Podlaska

ul. Odeska 1

Białystok

sala kameralna28 listopada 2017 r.

godz. 9.30