Internet
bliżej wszystkich!

II KONFERENCJA REGIONALNA SIEĆ SZEROKOPASMOWA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO „INTERNET BLIŻEJ WSZYSTKICH!”
Łomża, 20 maja 2015 r.

 

 

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją Projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie” mam zaszczyt zaprosić do udziału w drugiej z cyklu Konferencji Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego „Internet Bliżej Wszystkich!”, która odbędzie się w dniu 20 maja 2015 r. w Łomży, w Restauracji Amadeus, przy ul. Przykoszarowej 16.

Celem Konferencji jest m.in. podsumowanie inwestycji w infrastrukturę telekomunikacyjną w perspektywie finansowej 2007-2013, przedstawienie możliwości finansowania infrastruktury telekomunikacyjnej w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 oraz tematyki opłat za zajęcie pasa drogowego. W wydarzeniu wezmą udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, samorządów oraz operatorzy sieci dostępowych.

9.30 – 10.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW


10.00 – 10.10 UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI


10.10 – 10.30 BLOK TEMATYCZNY – STAN POSTĘPU PRAC W PROJEKCIE


10.30 – 11.40

• Omówienie środków dostępnych na inwestycje infrastrukturalne
• Planowane projekty i zasady wydatkowania środków z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
• Rola samorządów w wydatkowaniu środków


11.40 – 12.00 PRZERWA KAWOWA


12.00 – 13.30 BLOK TEMATYCZNY – OPŁATY ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

• zestawienie opłat za zajęcie pasa drogowego w uchwałach podejmowanych przez JST w województwie podlaskim
• wpływ opłat za zajęcie pasa drogowego na koszty utrzymania sieci szerokopasmowej
• Kodeks Dobrych Praktyk na rzecz wsparcia inwestycji szerokopasmowych przez JST


13.30 OBIAD I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 15 maja 2015 r. na adres e-mail: olga.andrzejewska@tarraya.com lub telefonicznie: +48 61 882 43 57.

Konferencja Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych
i
Jednostek Samorządu Terytorialnego
Program Konferencji:
Program Konferencji:
Konferencja Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych
i
Jednostek Samorządu Terytorialnego
PROMOCJA
„KOLOKACJA SSPW WP w projektach POPC”

OPERATYWNOŚĆ SZEROKOPASMOWA

Opera i Filharmonia Podlaska

ul. Odeska 1

Białystok

sala kameralna28 listopada 2017 r.

godz. 9.30

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 – 10.10 Przywitanie Gości Jerzy Leszczyński - Marszałek Województwa Podlaskiego
Anna Naszkiewicz - Wicemarszałek Województwa Podlaskiego
Krzysztof Dyl - z-ca Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

10.10 – 10.30 Rozwój rynku telekomunikacyjnego w perspektywie 2020 – nowe szanse i nowi gracze Piotr Muszyński – Wiceprezes Orange Polska

10.30 – 10.50 Pierwszy rok działalności operatorskiej Województwa Podlaskiego – podsumowanie i perspektywy Agnieszka Aleksiejczuk – Dyrektor, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

10.50 – 11.10 Ogólnopolska Sieć Edukacyjna Wojciech Kamieniecki - Dyrektor, Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa

11.10 – 11.40 Przerwa kawowa

11.40 – 12.00 Zmiany w Prawie Telekomunikacyjnym Dariusz Dąbek – z-ca Dyrektora Departamentu Telekomunikacji, Ministerstwo Cyfryzacji

12.00 – 12.20 Modyfikacja Umowy Ramowej, oferty specjalne SSPWWP Zbigniew Majewski - UMWP.

12.20 – 12.40 Punkty adresowe cd – zagospodarowane i potencjału przez OSD Przedstawiciel Urzędu Komunikacji Elektronicznej

12.40 – 13.10 Czego operator może oczekiwać od beneficjenta 1.1. POPC? Zasady dostępu hurtowego do Sieci POPC Stanisław Dąbek – kancelaria Dentons, adwokat

13.10 – 13.40 Przerwa kawowa

13.40 – 14.20 SSPWWP platforma współpracy międzyoperatorskiej – panel ekspertów Partnerzy, Operator Infrastruktury, Jednostki Samorządu Terytorialnego – moderator Lech Pilarski

14.20 – 14.40 "Yin i Yang telekomunikacji - mobilna łączność bezprzewodowa i sieci światłowodowe" Michał Szczęsny - Dyrektor Biura Architektury i Planowania Sieci EXATEL S.A.

14.40 – 15.00 Usługi aktywne w sieciach szerokopasmowych: Carrier-to-Carrier, IPTV, synchronizacja czasu Artur Gmaj - Poject Manager, Comp S.A.

15.00 – 15.10 Podsumowanie konferencji

15.10 – 15.40 Lunch

   ZAPRASZAMY

Opera i Filharmonia Podlaska

ul. Odeska 1

Białystok

sala kameralna28 listopada 2017 r.

godz. 9.30