Internet
bliżej wszystkich!

Dni Sokółki

Tegoroczne, dwudniowe obchody Dni Sokółki odbyły się w dwóch miejscach. Tradycyjnie, pod znakiem sportu i rozrywki, w sobotę, goście mogli nacieszyć oczy cudami prezentowanymi na Jarmarku Świętego Antoniego na placu i uliczce przed kinem „Sokół”. Dzieci mogły wziąć udział w licznych konkursach i zabawach przygotowanych specjalnie dla nich, gdy rodzice próbowali specjałów lokalnej kuchni i sprawdzali co przygotowali okoliczni artyści.

Na scenie zaprezentowano kultury: litewską, cygańską, żydowską, tatarską, staropolską i białoruską. Ten dzień był również intensywny dla fanów sportu, rano na sokólskim Zalewie odbył się pierwszy w historii miasta Triathlon, a wieczorem i w nocy - turnieje tenisa, siatkówki i piłki nożnej na miejskim stadionie. Wieczorem wszyscy świetnie bawili się w kinie letnim pod chmurką.

W niedzielę mieszkańcy Sokółki zgromadzili się na Stadionie Miejskim przy ulicy Mariańskiej. Scena nie pozostawała pusta nawet na minutę! Goście mogli zobaczyć wiele występów muzycznych, tanecznych i artystycznych, które zaprezentowali m.in. przedszkolaki i uczniowie sokólskich placówek, młodzież w ramach widowiska „Karawana bez granic”, band muzyczny „Red star” oraz kabaret „Świerszczychrząszcz”.  Gwiazdą wieczoru był zespół LOKA, który porwał tłum nie mniej niż ich support zespół FBI oraz OlsenFu.

W namiocie SSPW Podlaskie, oprócz odpowiedzi na wszystkie nurtujące mieszkańców pytania dotyczące  projektu Sieci Szerokopasmowe Polski Wschodniej, najmłodsi mogli wziąć udział w konkursach, gdzie nagrodami były atrakcyjne gadżety związane z projektem. Każdy mógł na żywo obejrzeć i sprawdzić jak wyglądają światłowody, które właśnie kładzione są na terenie województwa i obejrzeć spot promujący. Dwudniowe szaleństwo zakończył pokaz fajerwerków. 

Galeria zdjęć z Dni Sokółki

PROMOCJA
„KOLOKACJA SSPW WP
     w projektach POPC”
KORZYŚCI
dla społeczeństwa
KORZYŚCI
dla biznesu
KORZYŚCI
dla administracji

Promocyjne warunki na przestrzeni oraz podłączenie urządzeń OSD w szafach kolokacyjnych Sieci Szerokopasmowej woj. podlaskiego dla POPC.


130 węzłach dostępowych na terenie woj. podlaskiego – sprawdź lokalizacje
• 1U w cenie 30,00 PLN,
• dostępność do hurtowych usług pasywnych i aktywnych sieci szerokopasmowej np Usług Dzierżawy Ciemnych Włókien, Usług Dzierżawy Kanalizacji Kablowej, Usług Transmisji Danych Ethernet,
• dostępność zasilania gwarantowanego AC, DC,
• monitoring i profesjonalne wsparcie Operatora Infrastruktury,
• atrakcyjne lokalizacje w sąsiedztwie JST i szkół,
• regulamin promocji,

W wyniku realizacji Projektu nastąpi zwiększenie dostępu do Internetu oraz zwiększenie poziomu wiedzy, dostępu do informacji, kompetencji oraz świadomości zakresu wykorzystania Internetu i korzyści z niego płynących wśród mieszkańców Polski Wschodniej zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Wybudowana w ramach projektu sieć, w połączeniu z zasięgiem oferowanym przez już działających operatorów, umożliwi uzyskanie tradycyjnego szerokopasmowego dostępu do Internetu dla 87,7% populacji województwa i zwiększenie zasięgu z obecnych 609 do 2089 miejscowości.

Dzięki większej możliwości zdalnego uczenia się i podejmowania pracy, podniesie się poziom wykształcenia obywateli oraz świadczenia telepracy. Lepszy dostęp do Internetu ułatwi aktywizację osób niepełnosprawnych i wzrost perspektyw w ich dostępie do pracy.

Realizacja projektu doprowadzi zarówno do poprawy konkurencyjności rynku szerokopasmowego Internetu (obecnie funkcjonuje na nim monopol niektórych operatorów lub też praktycznie brak rynku) jak i do przyspieszenia procesów gospodarczych i wzrostu atrakcyjności gospodarczej regionu. Rozpowszechnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu będzie zachętą do rozwoju nowoczesnej gospodarki i administracji elektronicznej w tym regionie, a w konsekwencji będzie sprzyjać rozwojowi obszarów gospodarki opartej na wiedzy.

Lepszy dostęp do Internetu to także ułatwienie wymiany handlowej z zagranicą oraz otwarcie rynku regionalnego na klientów globalnych. Większe wykorzystanie Internetu sprzyjać będzie obniżeniu kosztów działalności gospodarczej i podniesieniu konkurencyjności przedsiębiorstw działających na rynku.

W wyniku realizacji Projektu nastąpi wzrost liczby usług publicznych świadczonych za pośrednictwem Internetu (e-urząd), poprawa jakości obsługi mieszkańców i przedsiębiorców oraz ułatwienie mieszkańcom regionu załatwiania spraw administracyjnych.

Stworzone zostaną warunki do standaryzacji gromadzenia danych administracyjnych, komunikowanych treści oraz mechanizmów komunikacji.

Dzięki realizacji projektu umożliwiona będzie również efektywna wymiana danych pomiędzy samorządami, urzędami administracji państwowej, placówkami edukacyjnymi, szpitalami i innymi instytucjami publicznymi.