Internet
bliżej wszystkich!

Gala wręczenia nagród w konkursie

2 marca 2015 r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w konkursie plastycznym dla dzieci „Jaki wspaniały Internet!”, zrealizowanym w ramach promocji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”. Konkurs dedykowany był uczniom szkół podstawowych w województwie podlaskim. Zgłoszonych do konkursu zostało prawie pół tysiąca prac.

Gala rozpoczęła się o godz. 11:00 uroczystym powitaniem gości przez Panią Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Annę Naszkiewicz oraz Przewodniczącą Komisji Konkursowej Panią Dyrektor Agnieszkę Aleksiejczuk. Padło wiele ciepłych słów za zaangażowanie przede wszystkim do najliczniej zgromadzonej tego dnia grupy – najmłodszych. Następnie swoje umiejętności na scenie zaprezentowała Młodzieżowa Orkiestra Dęta Zespołu Szkół w Suchowoli.

Kolejnym, a zarazem najważniejszym punktem programu, na który wszyscy czekali było przyznanie wyróżnień oraz nagród głównych dla autorów 100 najlepszych prac w konkursie. W pierwszej kolejności na scenie pojawiły się dzieci, których prace zostały docenione oraz nagrodzone upominkami. Każdy otrzymał dyplom oraz plecak pełen gadżetów. Następnie na scenę poproszeni zostali laureaci konkursu, a każdy z nich otrzymał z rąk pani Wicemarszałek dyplom oraz nowoczesny tablet.

Gdy wszystkie nagrody zostały wręczone, a brawa ucichły na scenie zaprezentował się młodzieżowo-dziecięcy zespół tańca „Lowzar” – finalista popularnego programu rozrywkowego „Mam Talent”. Choreografia, stroje oraz sam taniec wywarły ogromne wrażenie na widzach.

Po zakończeniu oficjalnej części gali wszyscy goście zostali zaproszeni na wspólny obiad.

PROMOCJA
„KOLOKACJA SSPW WP
     w projektach POPC”
KORZYŚCI
dla społeczeństwa
KORZYŚCI
dla biznesu
KORZYŚCI
dla administracji

Promocyjne warunki na przestrzeni oraz podłączenie urządzeń OSD w szafach kolokacyjnych Sieci Szerokopasmowej woj. podlaskiego dla POPC.


130 węzłach dostępowych na terenie woj. podlaskiego – sprawdź lokalizacje
• 1U w cenie 30,00 PLN,
• dostępność do hurtowych usług pasywnych i aktywnych sieci szerokopasmowej np Usług Dzierżawy Ciemnych Włókien, Usług Dzierżawy Kanalizacji Kablowej, Usług Transmisji Danych Ethernet,
• dostępność zasilania gwarantowanego AC, DC,
• monitoring i profesjonalne wsparcie Operatora Infrastruktury,
• atrakcyjne lokalizacje w sąsiedztwie JST i szkół,
• regulamin promocji,

W wyniku realizacji Projektu nastąpi zwiększenie dostępu do Internetu oraz zwiększenie poziomu wiedzy, dostępu do informacji, kompetencji oraz świadomości zakresu wykorzystania Internetu i korzyści z niego płynących wśród mieszkańców Polski Wschodniej zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Wybudowana w ramach projektu sieć, w połączeniu z zasięgiem oferowanym przez już działających operatorów, umożliwi uzyskanie tradycyjnego szerokopasmowego dostępu do Internetu dla 87,7% populacji województwa i zwiększenie zasięgu z obecnych 609 do 2089 miejscowości.

Dzięki większej możliwości zdalnego uczenia się i podejmowania pracy, podniesie się poziom wykształcenia obywateli oraz świadczenia telepracy. Lepszy dostęp do Internetu ułatwi aktywizację osób niepełnosprawnych i wzrost perspektyw w ich dostępie do pracy.

Realizacja projektu doprowadzi zarówno do poprawy konkurencyjności rynku szerokopasmowego Internetu (obecnie funkcjonuje na nim monopol niektórych operatorów lub też praktycznie brak rynku) jak i do przyspieszenia procesów gospodarczych i wzrostu atrakcyjności gospodarczej regionu. Rozpowszechnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu będzie zachętą do rozwoju nowoczesnej gospodarki i administracji elektronicznej w tym regionie, a w konsekwencji będzie sprzyjać rozwojowi obszarów gospodarki opartej na wiedzy.

Lepszy dostęp do Internetu to także ułatwienie wymiany handlowej z zagranicą oraz otwarcie rynku regionalnego na klientów globalnych. Większe wykorzystanie Internetu sprzyjać będzie obniżeniu kosztów działalności gospodarczej i podniesieniu konkurencyjności przedsiębiorstw działających na rynku.

W wyniku realizacji Projektu nastąpi wzrost liczby usług publicznych świadczonych za pośrednictwem Internetu (e-urząd), poprawa jakości obsługi mieszkańców i przedsiębiorców oraz ułatwienie mieszkańcom regionu załatwiania spraw administracyjnych.

Stworzone zostaną warunki do standaryzacji gromadzenia danych administracyjnych, komunikowanych treści oraz mechanizmów komunikacji.

Dzięki realizacji projektu umożliwiona będzie również efektywna wymiana danych pomiędzy samorządami, urzędami administracji państwowej, placówkami edukacyjnymi, szpitalami i innymi instytucjami publicznymi.