Internet
bliżej wszystkich!

Kolejne odebrane odcinki sieci szerokopasmowej

W marcu 2015 r. zakres projektu zwiększył się o kolejne odebrane dokumentacje projektowe oraz odcinki sieci szerokopasmowej. Łącznie w projekcie odebrano dokumentacje projektowe dla 1743 km sieci oraz zakresy budowy dla 75 relacji, o długości 735 km.

Zestawienie najnowszych odbiorów (pełne zestawienie także w dziale: do pobrania): 

Marzec 2015

Obszar inwestycyjny A

11 marca 2015 r.

 – odbiór odcinka sieci o długości 12,214 km oraz szafy kablowej w Zabłudowie, teren gmin Białystok
 i Zabłudów

- odbiór odcinka sieci o długości 10,543 km oraz szafy kablowej w Rybołach, teren gmin Białystok
i Zabłudów

19 marca 2015 r.

– odbiór odcinka sieci o długości 8,945 km oraz szafy kablowej w Gródku, teren gmin Michałowo
 i Gródek

– odbiór odcinka sieci o długości 19,333 km oraz szafy kablowej w Michałowie, teren gmin Zabłudów i Michałowo

Obszar inwestycyjny D

23 marca 2015 r.

– odbiór odcinka sieci o długości 16,535 km na relacji Mętna

Obszar inwestycyjny E

23 marca 2015 r.

– odbiór odcinka sieci o długości 15,754 km oraz szafy kablowej w Raczkach

- odbiór odcinka sieci o długości 14,677 km oraz szafy kablowej w Suchowoli, teren gmin Dąbrowa Białostocka i Suchowola

- odbiór odcinka sieci o długości 21,414 km oraz szafy kablowej w Kamiennej Nowej, teren gmin Dąbrowa Białostocka i Sztabin

Obszar inwestycyjny G

20 marca 2015 r.

– odbiór odcinka sieci o długości 18,115 km oraz szafy kablowej w Nowych Piekutach na terenie miasta i gminy Wysokie Mazowieckie, gminy Szepietowo oraz Nowe Piekuty

Obszar inwestycyjny H

24 marca 2015 r.

– odbiór odcinka sieci o długości 10,841 km na relacji Miastkowo

31  marca 2015 r.

– odbiór odcinka sieci o długości 9,293  km na relacji Jeziorko-Dobrzyjałowo

-  odbiór odcinka sieci o długości 6,361  km na relacji Rogienice Wielkie

 

– odbiór odcinka sieci o długości 8,140  km na relacji Krzywa

PROMOCJA
„KOLOKACJA SSPW WP
     w projektach POPC”
KORZYŚCI
dla społeczeństwa
KORZYŚCI
dla biznesu
KORZYŚCI
dla administracji

Promocyjne warunki na przestrzeni oraz podłączenie urządzeń OSD w szafach kolokacyjnych Sieci Szerokopasmowej woj. podlaskiego dla POPC.


130 węzłach dostępowych na terenie woj. podlaskiego – sprawdź lokalizacje
• 1U w cenie 30,00 PLN,
• dostępność do hurtowych usług pasywnych i aktywnych sieci szerokopasmowej np Usług Dzierżawy Ciemnych Włókien, Usług Dzierżawy Kanalizacji Kablowej, Usług Transmisji Danych Ethernet,
• dostępność zasilania gwarantowanego AC, DC,
• monitoring i profesjonalne wsparcie Operatora Infrastruktury,
• atrakcyjne lokalizacje w sąsiedztwie JST i szkół,
• regulamin promocji,

W wyniku realizacji Projektu nastąpi zwiększenie dostępu do Internetu oraz zwiększenie poziomu wiedzy, dostępu do informacji, kompetencji oraz świadomości zakresu wykorzystania Internetu i korzyści z niego płynących wśród mieszkańców Polski Wschodniej zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Wybudowana w ramach projektu sieć, w połączeniu z zasięgiem oferowanym przez już działających operatorów, umożliwi uzyskanie tradycyjnego szerokopasmowego dostępu do Internetu dla 87,7% populacji województwa i zwiększenie zasięgu z obecnych 609 do 2089 miejscowości.

Dzięki większej możliwości zdalnego uczenia się i podejmowania pracy, podniesie się poziom wykształcenia obywateli oraz świadczenia telepracy. Lepszy dostęp do Internetu ułatwi aktywizację osób niepełnosprawnych i wzrost perspektyw w ich dostępie do pracy.

Realizacja projektu doprowadzi zarówno do poprawy konkurencyjności rynku szerokopasmowego Internetu (obecnie funkcjonuje na nim monopol niektórych operatorów lub też praktycznie brak rynku) jak i do przyspieszenia procesów gospodarczych i wzrostu atrakcyjności gospodarczej regionu. Rozpowszechnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu będzie zachętą do rozwoju nowoczesnej gospodarki i administracji elektronicznej w tym regionie, a w konsekwencji będzie sprzyjać rozwojowi obszarów gospodarki opartej na wiedzy.

Lepszy dostęp do Internetu to także ułatwienie wymiany handlowej z zagranicą oraz otwarcie rynku regionalnego na klientów globalnych. Większe wykorzystanie Internetu sprzyjać będzie obniżeniu kosztów działalności gospodarczej i podniesieniu konkurencyjności przedsiębiorstw działających na rynku.

W wyniku realizacji Projektu nastąpi wzrost liczby usług publicznych świadczonych za pośrednictwem Internetu (e-urząd), poprawa jakości obsługi mieszkańców i przedsiębiorców oraz ułatwienie mieszkańcom regionu załatwiania spraw administracyjnych.

Stworzone zostaną warunki do standaryzacji gromadzenia danych administracyjnych, komunikowanych treści oraz mechanizmów komunikacji.

Dzięki realizacji projektu umożliwiona będzie również efektywna wymiana danych pomiędzy samorządami, urzędami administracji państwowej, placówkami edukacyjnymi, szpitalami i innymi instytucjami publicznymi.