Internet
bliżej wszystkich!

Zestawienie najnowszych odbiorów:

 

Maj i czerwiec 2015

 

Obszar inwestycyjny A

18 czerwca 2015 r.

-  odbiór odcinka sieci o długości 9,088 km na relacji Fasty

26 czerwca 2015 r.

-  odbiór odcinka sieci o długości 3,857 km na relacji Jeroniki

-  odbiór odcinka sieci o długości 13,444 km na relacji Baciuty

-  odbiór odcinka sieci o długości 25,874 km na relacji Jeżewo Stare

 

Obszar inwestycyjny B

27 maja 2015 r.

-  odbiór odcinka sieci o długości 5,247 km na relacji Kulesze

-  odbiór odcinka sieci o długości 9,490 km na relacji Mońki

-  odbiór odcinka sieci o długości 12,017 km na relacji Goniądz

-  odbiór odcinka sieci o długości 8,524 km na relacji Surały

10 czerwca 2015 r.

-  odbiór odcinka sieci o długości 13,134 km na relacji Słucz

24 czerwca 2015 r.

-  odbiór odcinka sieci o długości 8,568 km na relacji Klewianka

 

Obszar inwestycyjny C

21 maja 2015 r.

-  odbiór odcinka sieci o długości 5,694 km na relacji Orla

24 czerwca 2015 r.

-  odbiór odcinka sieci o długości 13,013 km na relacji Bielsk Podlaski

-  odbiór odcinka sieci o długości 0,128 km na relacji Bielski Podlaski NGA

 

Obszar inwestycyjny D

18 czerwca 2015 r.

-  odbiór odcinka sieci o długości 9,186 km na relacji Perlejewo

-  odbiór odcinka sieci o długości 8,103 km na relacji Ostrożany

 

Obszar inwestycyjny E

19 czerwca 2015 r.

-  odbiór odcinka sieci o długości 21,283 km na relacji Lipsk

-  odbiór odcinka sieci o długości 12,783 km na relacji Bartniki

24 czerwca 2015 r.

-  odbiór odcinka sieci o długości 9,463 km na relacji Sztabin

-  odbiór odcinka sieci o długości 2,029 km na relacji Krasnybór

-  odbiór odcinka sieci o długości 13,356 km na relacji Jaziewo

 

Obszar inwestycyjny F

22 maja 2015 r.

-  odbiór odcinka sieci o długości 19,885 km na relacji Płaska

-  odbiór odcinka sieci o długości 13,765 km na relacji Gruszki

25 maja 2015 r.

-  odbiór odcinka sieci o długości 11,088 km na relacji Janówka

-  odbiór odcinka sieci o długości 9,921 km na relacji Rutki Nowe

 

Obszar inwestycyjny H

14 maja 2015 r.

-  odbiór odcinka sieci o długości 20,855 km na relacji Szumowo

26 maja 2015 r.

-  odbiór odcinka sieci o długości 9,566 km na relacji Dobry Las

29 maja 2015 r.

-  odbiór odcinka sieci o długości 14,995 km na relacji Bronowo

9 czerwca 2015 r.

-  odbiór odcinka sieci o długości 2,908 km na relacji Zbójna

23 czerwca 2015 r.

-  odbiór odcinka sieci o długości 11,0136 km na relacji Kuzie

-  odbiór odcinka sieci o długości 8,919 km na relacji Krusza

PROMOCJA
„KOLOKACJA SSPW WP
     w projektach POPC”
KORZYŚCI
dla społeczeństwa
KORZYŚCI
dla biznesu
KORZYŚCI
dla administracji

Promocyjne warunki na przestrzeni oraz podłączenie urządzeń OSD w szafach kolokacyjnych Sieci Szerokopasmowej woj. podlaskiego dla POPC.


130 węzłach dostępowych na terenie woj. podlaskiego – sprawdź lokalizacje
• 1U w cenie 30,00 PLN,
• dostępność do hurtowych usług pasywnych i aktywnych sieci szerokopasmowej np Usług Dzierżawy Ciemnych Włókien, Usług Dzierżawy Kanalizacji Kablowej, Usług Transmisji Danych Ethernet,
• dostępność zasilania gwarantowanego AC, DC,
• monitoring i profesjonalne wsparcie Operatora Infrastruktury,
• atrakcyjne lokalizacje w sąsiedztwie JST i szkół,
• regulamin promocji,

W wyniku realizacji Projektu nastąpi zwiększenie dostępu do Internetu oraz zwiększenie poziomu wiedzy, dostępu do informacji, kompetencji oraz świadomości zakresu wykorzystania Internetu i korzyści z niego płynących wśród mieszkańców Polski Wschodniej zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Wybudowana w ramach projektu sieć, w połączeniu z zasięgiem oferowanym przez już działających operatorów, umożliwi uzyskanie tradycyjnego szerokopasmowego dostępu do Internetu dla 87,7% populacji województwa i zwiększenie zasięgu z obecnych 609 do 2089 miejscowości.

Dzięki większej możliwości zdalnego uczenia się i podejmowania pracy, podniesie się poziom wykształcenia obywateli oraz świadczenia telepracy. Lepszy dostęp do Internetu ułatwi aktywizację osób niepełnosprawnych i wzrost perspektyw w ich dostępie do pracy.

Realizacja projektu doprowadzi zarówno do poprawy konkurencyjności rynku szerokopasmowego Internetu (obecnie funkcjonuje na nim monopol niektórych operatorów lub też praktycznie brak rynku) jak i do przyspieszenia procesów gospodarczych i wzrostu atrakcyjności gospodarczej regionu. Rozpowszechnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu będzie zachętą do rozwoju nowoczesnej gospodarki i administracji elektronicznej w tym regionie, a w konsekwencji będzie sprzyjać rozwojowi obszarów gospodarki opartej na wiedzy.

Lepszy dostęp do Internetu to także ułatwienie wymiany handlowej z zagranicą oraz otwarcie rynku regionalnego na klientów globalnych. Większe wykorzystanie Internetu sprzyjać będzie obniżeniu kosztów działalności gospodarczej i podniesieniu konkurencyjności przedsiębiorstw działających na rynku.

W wyniku realizacji Projektu nastąpi wzrost liczby usług publicznych świadczonych za pośrednictwem Internetu (e-urząd), poprawa jakości obsługi mieszkańców i przedsiębiorców oraz ułatwienie mieszkańcom regionu załatwiania spraw administracyjnych.

Stworzone zostaną warunki do standaryzacji gromadzenia danych administracyjnych, komunikowanych treści oraz mechanizmów komunikacji.

Dzięki realizacji projektu umożliwiona będzie również efektywna wymiana danych pomiędzy samorządami, urzędami administracji państwowej, placówkami edukacyjnymi, szpitalami i innymi instytucjami publicznymi.