Internet
bliżej wszystkich!

Podlaskie Święto Chleba w Ciechanowcu 

W niedzielę odbyła się 15. edycja Podlaskiego Święta Chleba, imprezy przyciągającej do ciechanowieckiego Muzeum Rolnictwa tysiące gości z całego kraju. To wydarzenie wyjątkowe, bo tradycyjne pokazy dożynkowe przeplatają się tu z występami gwiazd, degustacją pieczywa i swojskich potraw oraz szałem zakupów w ponad stu kramach. Całe obchody tego święta rozpoczęły się o godz. 11.30, gdy zaprzęgi konne przejechały z kościoła pw. Trójcy Przenajświętszej do siedziby Muzeum Rolnictwa. Po dwunastej nastąpiło uroczyste otwarcie XV Podlaskiego Święta Chleba. Przed pałacem odbyła się parada zabytkowych ciągników, których ciechanowieckie muzeum posiada zupełnie unikatową w skali kraju kolekcję. , Szczególną atrakcję stanowił jedyny w Polsce działający, trzy tonowy stacjonarny silnik parowy.

W skansenie „A” Białorusini prezentowali swoje narodowe zabawy i tańce z XIX i XX wieku. W skansenie „B” widzowie mogli zobaczyć jak dawniej wyglądało zakończenie żniw. W trakcie ceremonii dożynkowej na pole wyjechał orszak żniwny. Z użyciem sierpa, kosy - zupełnie jak za dawnych czasów - gospodarze zebrali zboże. Ale zostawili ostatnią kępę. Tę bowiem obwiązywało się tradycyjnie słomą, ozdabiało kwiatami, a wokół niej po rżysku przeciągano gospodarza albo którąś pannę. Według przesądu, to tzw. oborywanie przepiórki miało przynieść dobre zbiory również w kolejnym roku. A zostawiona w przepiórce kromka chleba miała chronić przed myszami. Po naszych rodzimych, zaprezentowane zostały zwyczaje dożynkowe na Białorusi.

 Święto Chleba to także świetna okazja dla wszystkich fanów muzyki folkowej. Przez cały dzień imprezę uświetniały zespoły folklorystyczne i kapele ludowe z regionu i kraju. Pod pałacem wystąpiła Warszawska Kapela z Targówka, a na scenie amfiteatru zobaczyliśmy m.in. zespół Hoyraky, grający energetyczny, ukraiński folk z domieszką rockowych brzmień oraz  Gienek Loska Band, czyli uliczny grajek, któremu sławę przyniosło zwycięstwo w pierwszej polskiej edycji telewizyjnego programu X Factor.Gwiazdą wieczoru był zespół Enej, polski zespół rockowo-folkowy. Publiczność świetnie bawiła się przy ich najnowszych hitach. 

Na miejscu prezentowało się także sporo miejscowych firm i artystów. Tradycyjnie, w namiocie SSPW Podlaskie, czekały konkursy i zabawy dla najmłodszych z ciekawymi nagrodami w postaci gadżetów związanych z projektem, a dla dorosłych garść informacji o Sieci Szerokopasmowej. 

Galeria zdjęć

PROMOCJA
„KOLOKACJA SSPW WP
     w projektach POPC”
KORZYŚCI
dla społeczeństwa
KORZYŚCI
dla biznesu
KORZYŚCI
dla administracji

Promocyjne warunki na przestrzeni oraz podłączenie urządzeń OSD w szafach kolokacyjnych Sieci Szerokopasmowej woj. podlaskiego dla POPC.


130 węzłach dostępowych na terenie woj. podlaskiego – sprawdź lokalizacje
• 1U w cenie 30,00 PLN,
• dostępność do hurtowych usług pasywnych i aktywnych sieci szerokopasmowej np Usług Dzierżawy Ciemnych Włókien, Usług Dzierżawy Kanalizacji Kablowej, Usług Transmisji Danych Ethernet,
• dostępność zasilania gwarantowanego AC, DC,
• monitoring i profesjonalne wsparcie Operatora Infrastruktury,
• atrakcyjne lokalizacje w sąsiedztwie JST i szkół,
• regulamin promocji,

W wyniku realizacji Projektu nastąpi zwiększenie dostępu do Internetu oraz zwiększenie poziomu wiedzy, dostępu do informacji, kompetencji oraz świadomości zakresu wykorzystania Internetu i korzyści z niego płynących wśród mieszkańców Polski Wschodniej zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Wybudowana w ramach projektu sieć, w połączeniu z zasięgiem oferowanym przez już działających operatorów, umożliwi uzyskanie tradycyjnego szerokopasmowego dostępu do Internetu dla 87,7% populacji województwa i zwiększenie zasięgu z obecnych 609 do 2089 miejscowości.

Dzięki większej możliwości zdalnego uczenia się i podejmowania pracy, podniesie się poziom wykształcenia obywateli oraz świadczenia telepracy. Lepszy dostęp do Internetu ułatwi aktywizację osób niepełnosprawnych i wzrost perspektyw w ich dostępie do pracy.

Realizacja projektu doprowadzi zarówno do poprawy konkurencyjności rynku szerokopasmowego Internetu (obecnie funkcjonuje na nim monopol niektórych operatorów lub też praktycznie brak rynku) jak i do przyspieszenia procesów gospodarczych i wzrostu atrakcyjności gospodarczej regionu. Rozpowszechnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu będzie zachętą do rozwoju nowoczesnej gospodarki i administracji elektronicznej w tym regionie, a w konsekwencji będzie sprzyjać rozwojowi obszarów gospodarki opartej na wiedzy.

Lepszy dostęp do Internetu to także ułatwienie wymiany handlowej z zagranicą oraz otwarcie rynku regionalnego na klientów globalnych. Większe wykorzystanie Internetu sprzyjać będzie obniżeniu kosztów działalności gospodarczej i podniesieniu konkurencyjności przedsiębiorstw działających na rynku.

W wyniku realizacji Projektu nastąpi wzrost liczby usług publicznych świadczonych za pośrednictwem Internetu (e-urząd), poprawa jakości obsługi mieszkańców i przedsiębiorców oraz ułatwienie mieszkańcom regionu załatwiania spraw administracyjnych.

Stworzone zostaną warunki do standaryzacji gromadzenia danych administracyjnych, komunikowanych treści oraz mechanizmów komunikacji.

Dzięki realizacji projektu umożliwiona będzie również efektywna wymiana danych pomiędzy samorządami, urzędami administracji państwowej, placówkami edukacyjnymi, szpitalami i innymi instytucjami publicznymi.