Internet
bliżej wszystkich!

Prace w terenie w kwietniu

Pogoda sprzyja i prace w terenie z suckesem posuwają się do przodu. W kwietniu 2015 r. zakres projektu zwiększył się o kolejne odebrane dokumentacje projektowe oraz odcinki sieci szerokopasmowej. Łącznie w projekcie odebrano dokumentacje projektowe dla 1763 km sieci oraz zakresy budowy dla 80 relacji, o długości 780 km.

 

Zestawienie najnowszych odbiorów:

 

Kwiecień 2015

 

Obszar inwestycyjny A

17 kwietnia 2015 r.

-  odbiór odcinka sieci o długości 6,243  km na relacji Jałówka

-  odbiór odcinka sieci o długości 20,644  km na relacji Szymki

 

Obszar inwestycyjny B

27 kwietnia 2015 r.

-  odbiór odcinka sieci o długości 18,960  km na relacji Szczuczyn

-  odbiór odcinka sieci o długości 5,359  km na relacji Wąsosz

-  odbiór odcinka sieci o długości 9,776  km na relacji Klimaszewnica

-  odbiór odcinka sieci o długości 11,506  km na relacji Osowiec

Obszar inwestycyjny C

14 kwietnia 2015 r.

– odbiór odcinka sieci o długości 8,140  km na relacji Krzywa

30 kwietnia 2015 r.

– odbiór odcinka sieci o długości 13,137  km na relacji Ploski

Obszar inwestycyjny D

28 kwietnia 2015 r.

– odbiór odcinka sieci o długości 12,466  km na relacji Klukowicze

– odbiór odcinka sieci o długości 7,494  km na relacji Wólka Nurzecka

Obszar inwestycyjny E

29 kwietnia 2015 r.

– odbiór odcinka sieci o długości 12,136  km na relacji Janów

– odbiór odcinka sieci o długości 10,075  km na relacji Mielniki

Obszar inwestycyjny H

10 kwietnia 2015 r. 

– odbiór odcinka sieci o długości 10,990  km na relacji Drozdowo

21 kwietnia 2015 r.

– odbiór odcinka sieci o długości 11,769  km na relacji Nowogród

28 kwietnia 2015 r.

– odbiór odcinka sieci o długości 7,626  km na relacji Mały Płock

– odbiór odcinka sieci o długości 6,278  km na relacji Poryte Włościańskie

PROMOCJA
„KOLOKACJA SSPW WP
     w projektach POPC”
KORZYŚCI
dla społeczeństwa
KORZYŚCI
dla biznesu
KORZYŚCI
dla administracji

Promocyjne warunki na przestrzeni oraz podłączenie urządzeń OSD w szafach kolokacyjnych Sieci Szerokopasmowej woj. podlaskiego dla POPC.


130 węzłach dostępowych na terenie woj. podlaskiego – sprawdź lokalizacje
• 1U w cenie 30,00 PLN,
• dostępność do hurtowych usług pasywnych i aktywnych sieci szerokopasmowej np Usług Dzierżawy Ciemnych Włókien, Usług Dzierżawy Kanalizacji Kablowej, Usług Transmisji Danych Ethernet,
• dostępność zasilania gwarantowanego AC, DC,
• monitoring i profesjonalne wsparcie Operatora Infrastruktury,
• atrakcyjne lokalizacje w sąsiedztwie JST i szkół,
• regulamin promocji,

W wyniku realizacji Projektu nastąpi zwiększenie dostępu do Internetu oraz zwiększenie poziomu wiedzy, dostępu do informacji, kompetencji oraz świadomości zakresu wykorzystania Internetu i korzyści z niego płynących wśród mieszkańców Polski Wschodniej zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Wybudowana w ramach projektu sieć, w połączeniu z zasięgiem oferowanym przez już działających operatorów, umożliwi uzyskanie tradycyjnego szerokopasmowego dostępu do Internetu dla 87,7% populacji województwa i zwiększenie zasięgu z obecnych 609 do 2089 miejscowości.

Dzięki większej możliwości zdalnego uczenia się i podejmowania pracy, podniesie się poziom wykształcenia obywateli oraz świadczenia telepracy. Lepszy dostęp do Internetu ułatwi aktywizację osób niepełnosprawnych i wzrost perspektyw w ich dostępie do pracy.

Realizacja projektu doprowadzi zarówno do poprawy konkurencyjności rynku szerokopasmowego Internetu (obecnie funkcjonuje na nim monopol niektórych operatorów lub też praktycznie brak rynku) jak i do przyspieszenia procesów gospodarczych i wzrostu atrakcyjności gospodarczej regionu. Rozpowszechnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu będzie zachętą do rozwoju nowoczesnej gospodarki i administracji elektronicznej w tym regionie, a w konsekwencji będzie sprzyjać rozwojowi obszarów gospodarki opartej na wiedzy.

Lepszy dostęp do Internetu to także ułatwienie wymiany handlowej z zagranicą oraz otwarcie rynku regionalnego na klientów globalnych. Większe wykorzystanie Internetu sprzyjać będzie obniżeniu kosztów działalności gospodarczej i podniesieniu konkurencyjności przedsiębiorstw działających na rynku.

W wyniku realizacji Projektu nastąpi wzrost liczby usług publicznych świadczonych za pośrednictwem Internetu (e-urząd), poprawa jakości obsługi mieszkańców i przedsiębiorców oraz ułatwienie mieszkańcom regionu załatwiania spraw administracyjnych.

Stworzone zostaną warunki do standaryzacji gromadzenia danych administracyjnych, komunikowanych treści oraz mechanizmów komunikacji.

Dzięki realizacji projektu umożliwiona będzie również efektywna wymiana danych pomiędzy samorządami, urzędami administracji państwowej, placówkami edukacyjnymi, szpitalami i innymi instytucjami publicznymi.