Internet
bliżej wszystkich!

Finał "Przebojem na antenę" w Hajnówce 

W niedzielę, 28. czerwca odbył się finał XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Przebojem na Antenę, którego celem jest promocja młodych artystów. Impreza, organizowana od lat przez Radio Białystok, pierwszy raz odbyła się w 2003 roku.

Idea była bardzo prosta. Słuchacze mieli przysyłać do radia swoje autorskie piosenki, nawet niekoniecznie profesjonalnie wykonane, ale z potencjałem na zostanie letnim przebojem. Ilość zgłoszonych prac przerosła oczekiwania pomysłodawców konkursu. Wstępną selekcję kilkuset plików zajęła się radiowa komisja. Najlepsze zostały nagrane jeszcze raz, w profesjonalnym studiu, a następnie wyemitowane na antenie radia.

Od 2005 roku prawie wszystkie Rozgłosnie Regionalne Polskiego Radia biorą udział w przedsięwzięciu, szukając a następnie promując nowe polskie piosenki. Także od tego momentu wielki Ogólnopolski Finał Konkursu Przebojem na Antenę odbywa się w Hajnówce na skraju Puszczy Białowieskiej.

O zwycięstwo w Finale Ogólnopolskiego Konkursu Przebojem Na Antenę 2015 walczyło 14 zespołów wyłonionych podczas eliminacji przeprowadzonych w Rozgłośniach Regionalnych Polskiego Radia. Konkurs wygrał zespół The Toobes z piosenką "Say hello to me baby". Drugie miejsce zajął reprezentant Polskiego Radia Koszalin - zespół Barabas z piosenką "Miś". Trzecie miejsce zajął zespół Mademoiselle Carmel z piosenką "Crazy" reprezentujący Polskie Radio Merkury Poznań. Imprezę zakończył występ gwiazdy wieczoru – zespołu Happysad

Na miejscu prezentowało się także sporo miejscowych firm i artystów. Byliśmy tam także my, a w namiocie SSPW Podlaskie, oprócz odpowiedzi na wszystkie nurtujące mieszkańców pytania dotyczące  projektu Sieci Szerokopasmowe Polski Wschodniej, najmłodsi mogli wziąć udział w konkursach, gdzie nagrodami były atrakcyjne gadżety związane z projektem. Każdy mógł na żywo obejrzeć i sprawdzić jak wyglądają światłowody, które właśnie kładzione są na terenie województwa i obejrzeć spot promujący.

Galeria zdjęć

PROMOCJA
„KOLOKACJA SSPW WP
     w projektach POPC”
KORZYŚCI
dla społeczeństwa
KORZYŚCI
dla biznesu
KORZYŚCI
dla administracji

Promocyjne warunki na przestrzeni oraz podłączenie urządzeń OSD w szafach kolokacyjnych Sieci Szerokopasmowej woj. podlaskiego dla POPC.


130 węzłach dostępowych na terenie woj. podlaskiego – sprawdź lokalizacje
• 1U w cenie 30,00 PLN,
• dostępność do hurtowych usług pasywnych i aktywnych sieci szerokopasmowej np Usług Dzierżawy Ciemnych Włókien, Usług Dzierżawy Kanalizacji Kablowej, Usług Transmisji Danych Ethernet,
• dostępność zasilania gwarantowanego AC, DC,
• monitoring i profesjonalne wsparcie Operatora Infrastruktury,
• atrakcyjne lokalizacje w sąsiedztwie JST i szkół,
• regulamin promocji,

W wyniku realizacji Projektu nastąpi zwiększenie dostępu do Internetu oraz zwiększenie poziomu wiedzy, dostępu do informacji, kompetencji oraz świadomości zakresu wykorzystania Internetu i korzyści z niego płynących wśród mieszkańców Polski Wschodniej zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Wybudowana w ramach projektu sieć, w połączeniu z zasięgiem oferowanym przez już działających operatorów, umożliwi uzyskanie tradycyjnego szerokopasmowego dostępu do Internetu dla 87,7% populacji województwa i zwiększenie zasięgu z obecnych 609 do 2089 miejscowości.

Dzięki większej możliwości zdalnego uczenia się i podejmowania pracy, podniesie się poziom wykształcenia obywateli oraz świadczenia telepracy. Lepszy dostęp do Internetu ułatwi aktywizację osób niepełnosprawnych i wzrost perspektyw w ich dostępie do pracy.

Realizacja projektu doprowadzi zarówno do poprawy konkurencyjności rynku szerokopasmowego Internetu (obecnie funkcjonuje na nim monopol niektórych operatorów lub też praktycznie brak rynku) jak i do przyspieszenia procesów gospodarczych i wzrostu atrakcyjności gospodarczej regionu. Rozpowszechnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu będzie zachętą do rozwoju nowoczesnej gospodarki i administracji elektronicznej w tym regionie, a w konsekwencji będzie sprzyjać rozwojowi obszarów gospodarki opartej na wiedzy.

Lepszy dostęp do Internetu to także ułatwienie wymiany handlowej z zagranicą oraz otwarcie rynku regionalnego na klientów globalnych. Większe wykorzystanie Internetu sprzyjać będzie obniżeniu kosztów działalności gospodarczej i podniesieniu konkurencyjności przedsiębiorstw działających na rynku.

W wyniku realizacji Projektu nastąpi wzrost liczby usług publicznych świadczonych za pośrednictwem Internetu (e-urząd), poprawa jakości obsługi mieszkańców i przedsiębiorców oraz ułatwienie mieszkańcom regionu załatwiania spraw administracyjnych.

Stworzone zostaną warunki do standaryzacji gromadzenia danych administracyjnych, komunikowanych treści oraz mechanizmów komunikacji.

Dzięki realizacji projektu umożliwiona będzie również efektywna wymiana danych pomiędzy samorządami, urzędami administracji państwowej, placówkami edukacyjnymi, szpitalami i innymi instytucjami publicznymi.