Internet
bliżej wszystkich!

Do pobrania

- Cennik Usług SSPW - województwo podlaskie (od 25.09.2017)

Umowa Ramowa o dostępie telekomunikacyjnym do infrastruktury SSPW- Województwo Podlaskie (od 25.09.2017)

- Wniosek o zawarcie Umowy Ramowej

- Promocja Dzierżawa rury HDPE- regulamin

- Promocja Kolokacja - regulamin, wykaz węzłów

- Wizualizacja punktów adresowych w odniesieniu do SSPWWP

- Mapa przebiegu i lokalizacji infrastruktury Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie

- Przebiegi i lokalizacje wybudowanej infrastruktury SSPW (pliki grafiki wektorowej)

- Opinia Prezesa UKE w sprawie zmian Umowy ramowej o dostępie telekomunikacyjnym do infrastruktury Sieci Szerokopasmowej Poski Wschodniej - Województwo Podlaskie 

Broszura projektu SSPW

Dane z projektu SSPWWP - informacja końcowa

- Końcowa mapa stanu realizacji projektu

Wykaz wezłów SSPW

Materiał archiwalny:

Opinia Prezesa UKE w sprawie „Umowy ramowej o dostępie telekomunikacyjnym do infrastruktury SSPW ...

Wzór porozumienia o Współpracy we wstępnym testowaniu infrastruktury SSPW

Regulamin do porozumienia o współpracy we wstępnym testowaniu infrastruktury SSPW

- Załącznik protokół

Mapa stanu realizacji projektu

- Dane z Projektu SSPWWP - stan na 28-06-2015

Dane z Projektu SSPWWP - stan na 27-05-2015

Zaawansowanie prac na Projekcie SSPWWP - kwiecień 2015

- Zaawansowanie prac na Projekcie SSPWWP - kwiecień 2015

Zestawienie najnowszych odbiorów - kwiecień 2015

Zestawienie najnowszych odbiorów - marzec 2015

Dane z Projektu SSPWWP - stan na 24-02-2015

- SSPW WP Stan realizacji na 28-02-2015

- Dane z Projektu SSPWWP - stan na 11-02-2015

- SSPW WP Stan realizacji 11-02-2015

- Dane z Projektu SSPWWP - stan na 31.12.2014

SSPW WP Stan realizacji na 31-12-2014

Konferencja Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych
i
Jednostek Samorządu Terytorialnego
Program Konferencji:
Program Konferencji:
Konferencja Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych
i
Jednostek Samorządu Terytorialnego
PROMOCJA
„KOLOKACJA SSPW WP w projektach POPC”

OPERATYWNOŚĆ SZEROKOPASMOWA

Opera i Filharmonia Podlaska

ul. Odeska 1

Białystok

sala kameralna28 listopada 2017 r.

godz. 9.30

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 – 10.10 Przywitanie Gości Jerzy Leszczyński - Marszałek Województwa Podlaskiego
Anna Naszkiewicz - Wicemarszałek Województwa Podlaskiego
Krzysztof Dyl - z-ca Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

10.10 – 10.30 Rozwój rynku telekomunikacyjnego w perspektywie 2020 – nowe szanse i nowi gracze Piotr Muszyński – Wiceprezes Orange Polska

10.30 – 10.50 Pierwszy rok działalności operatorskiej Województwa Podlaskiego – podsumowanie i perspektywy Agnieszka Aleksiejczuk – Dyrektor, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

10.50 – 11.10 Ogólnopolska Sieć Edukacyjna Wojciech Kamieniecki - Dyrektor, Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa

11.10 – 11.40 Przerwa kawowa

11.40 – 12.00 Zmiany w Prawie Telekomunikacyjnym Dariusz Dąbek – z-ca Dyrektora Departamentu Telekomunikacji, Ministerstwo Cyfryzacji

12.00 – 12.20 Modyfikacja Umowy Ramowej, oferty specjalne SSPWWP Zbigniew Majewski - UMWP.

12.20 – 12.40 Punkty adresowe cd – zagospodarowane i potencjału przez OSD Przedstawiciel Urzędu Komunikacji Elektronicznej

12.40 – 13.10 Czego operator może oczekiwać od beneficjenta 1.1. POPC? Zasady dostępu hurtowego do Sieci POPC Stanisław Dąbek – kancelaria Dentons, adwokat

13.10 – 13.40 Przerwa kawowa

13.40 – 14.20 SSPWWP platforma współpracy międzyoperatorskiej – panel ekspertów Partnerzy, Operator Infrastruktury, Jednostki Samorządu Terytorialnego – moderator Lech Pilarski

14.20 – 14.40 "Yin i Yang telekomunikacji - mobilna łączność bezprzewodowa i sieci światłowodowe" Michał Szczęsny - Dyrektor Biura Architektury i Planowania Sieci EXATEL S.A.

14.40 – 15.00 Usługi aktywne w sieciach szerokopasmowych: Carrier-to-Carrier, IPTV, synchronizacja czasu Artur Gmaj - Poject Manager, Comp S.A.

15.00 – 15.10 Podsumowanie konferencji

15.10 – 15.40 Lunch

   ZAPRASZAMY

Opera i Filharmonia Podlaska

ul. Odeska 1

Białystok

sala kameralna28 listopada 2017 r.

godz. 9.30