Internet
bliżej wszystkich!

Informacje

05.02.2016r. Zamówienie publiczne na dostawę energii elektrycznej do węzłów Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej więcej..
27.01.2016r. Postępowania o zawarcie umowy koncesji z Operatorem Infrastruktury, któremu powierzona zostanie eksploatacja infrastruktury szerokopasmowej wybudowanej w ramach projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie więcej..
23.11.2015r. Podpisano umowę na dostawę i wdrożenie urządzeń warstwy aktywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej z Konsorcjum firm COMP S.A. z siedzibą w Warszawie oraz  INFINITY GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku.
28.08.2015r. Zamówienie publiczne na dostawę i wdrożenie urządzeń warstwy aktywnej w ramach projektu Sieć Szerokopasmowa Polski wschodniej – województwo podlaskie więcej..
12.11.2014r.  Podpisano umowę z firmą SYNTEA S.A. na usługę polegającą na realizacji działań szkoleniowych dla 1400 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.
09.10.2014r. Podpisanie umowy z firmą TARRAYA S. A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Głogowskiej 108/6 na kampanię informacyjno-promocyjną oraz dostawę materiałów promocyjnych związanych z Projektem.
05.08.2014r. Podpisano umowę ze Sprint S.A. z siedzibą w Olsztynie na zaprojektowanie  i wybudowanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej na odcinku węzeł szkieletowy w Grajewie –punt styku z województwem warmińsko-mazurskim.
15.07.2014r. 

Podpisano umowę z Konsorcjum firm KT Corporation, Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych S.A., Daewoo International Corporation, Biatel Telekomunikacja S.A. na zaprojektowanie i wybudowanie pasywnej infrastruktury sieci szerokopasmowej na odcinku węzeł szkieletowy w Siemiatyczach – punt styku z województwem lubelskim.

30.07.2014r. Podlaskie liderem w budowie szerokopasmowego internetu. Spotkanie w Hajnówce dotyczące stanu realizacji projektu SSPW  więcej..
17.07.2014r. Realizacja komponentu szkoleniowego w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie” więcej...
15.07.2014r. Przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej Projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" w województwie podlaskim więcej...
27.06.2014r.

Wybór Operatora Infrastruktury w ramach projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej     – województwo podlaskie” - dialog konkurencyjny  więcej...

21.05.2014r. Budowa szerokopasmowego internetu w Sokółce. więcej...
30.04.2014r. Łomża. Startuje realizacja budowy Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej. więcej..
08.01.2014r. Wiceminister sprawdziła jak Podlasie buduje sieć regionalną. Budowa odcinka sieci Siemiatycze - Nurzec Stacja. więcej..
13.06.2013r.

Spotkanie dotyczące omówienia zasad aplikowania o środki unijne w konkursie organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsieiorczości w ramach projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”. więcej...

6-7.06.2013r.

XXVI Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w Gawrych Rudzie. Stan zaawansowania prac w projekcie SSPW.  więcej...

18.04.2013r. Zgoda Komisji Europejskiej na dofinansowanie budowy regionalnej sieci szerokopasmowej w ramach projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”. więcej...
11-29. 04.2013r.

Spotkania informacyjne z przedstawicielami jednostek samorządów terytorialnych dotyczące realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”. więcej...

21.03.2013r. Podpisanie umów na Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej sieci szerokopasmowej w projekcie „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”. więcej...
26.02.2013r. Podpisanie umowy z Inżynierem Kontraktu dla projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie" więcej...
19.11.2012r. Wybudowano pierwszy fragment infrastruktury pasywnej Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej w województwie podlaskim" więcej...
31.10.2012r. Zamówienie publiczne - Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w projekcie „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie"  więcej...
24.10.2012r. Otwarcie ofert w przetargu na Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej sieci szerokopasmowej w projekcie „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”. więcej...
16.08.2012r. Zamówienie publiczne - Zaprojektowanie i wykonanie pasywnej sieci szerokopasmowej w projekcie „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”.  więcej...
13.04.2012r. Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru Operatora Infrastruktury przy realizacji projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie" więcej...
21.03.2012r. Zamówienie publiczne - Usługi doradztwa prawnego oraz reprezentacji prawnej w związku z realizacją projektu "Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie" więcej...
20.01.2012r. Zawarcie Porozumienia w zakresie realizacji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie” na terenie województwa Podlaskiego, pomiędzy Województwem Podlaskim a Powiatami z terenu województwa podlaskiego.  więcej...
01.12.2011r. Spotkanie dyrektorów Departamentów Społeczeństwa Informacyjnego i osób z zespołów projektowych, realizujących projekt SSPW. więcej...
10.11.2011r. Decyzja notyfikująca pomoc publiczną dla 5 projektów „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej” w województwach: lubelskim, podlaskim, podkarpackim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim więcej...
25.10.2011r. Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego ws. projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej”. więcej...
06.09.2011r. Materiały dotyczące zmienionego studium wykonalności projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”. więcej...
 29.07.2011r.

Rozpoczął się proces notyfikacyjny sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej. więcej...

 15.04.2011r. Podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo podlaskie”. więcej...
 06.04.2011r.

Konsultacje projektu SSPW. więcej...

 28.05.2010r. W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku odbyło się spotkanie z operatorami telekomunikacyjnymi dotyczące realizacji projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej. więcej...
 31.03.2010r. Na posiedzeniu Komitetu Sterującego do spraw projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej oficjalnie przekazano marszałkom Polski Wschodniej dokumentacje studium wykonalności. więcej...

Konferencja Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych
i
Jednostek Samorządu Terytorialnego
Program Konferencji:
Program Konferencji:
Konferencja Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych
i
Jednostek Samorządu Terytorialnego
PROMOCJA
„KOLOKACJA SSPW WP w projektach POPC”

OPERATYWNOŚĆ SZEROKOPASMOWA

Opera i Filharmonia Podlaska

ul. Odeska 1

Białystok

sala kameralna28 listopada 2017 r.

godz. 9.30

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 – 10.10 Przywitanie Gości Jerzy Leszczyński - Marszałek Województwa Podlaskiego
Anna Naszkiewicz - Wicemarszałek Województwa Podlaskiego
Krzysztof Dyl - z-ca Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej

10.10 – 10.30 Rozwój rynku telekomunikacyjnego w perspektywie 2020 – nowe szanse i nowi gracze Piotr Muszyński – Wiceprezes Orange Polska

10.30 – 10.50 Pierwszy rok działalności operatorskiej Województwa Podlaskiego – podsumowanie i perspektywy Agnieszka Aleksiejczuk – Dyrektor, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

10.50 – 11.10 Ogólnopolska Sieć Edukacyjna Wojciech Kamieniecki - Dyrektor, Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa

11.10 – 11.40 Przerwa kawowa

11.40 – 12.00 Zmiany w Prawie Telekomunikacyjnym Dariusz Dąbek – z-ca Dyrektora Departamentu Telekomunikacji, Ministerstwo Cyfryzacji

12.00 – 12.20 Modyfikacja Umowy Ramowej, oferty specjalne SSPWWP Zbigniew Majewski - UMWP.

12.20 – 12.40 Punkty adresowe cd – zagospodarowane i potencjału przez OSD Przedstawiciel Urzędu Komunikacji Elektronicznej

12.40 – 13.10 Czego operator może oczekiwać od beneficjenta 1.1. POPC? Zasady dostępu hurtowego do Sieci POPC Stanisław Dąbek – kancelaria Dentons, adwokat

13.10 – 13.40 Przerwa kawowa

13.40 – 14.20 SSPWWP platforma współpracy międzyoperatorskiej – panel ekspertów Partnerzy, Operator Infrastruktury, Jednostki Samorządu Terytorialnego – moderator Lech Pilarski

14.20 – 14.40 "Yin i Yang telekomunikacji - mobilna łączność bezprzewodowa i sieci światłowodowe" Michał Szczęsny - Dyrektor Biura Architektury i Planowania Sieci EXATEL S.A.

14.40 – 15.00 Usługi aktywne w sieciach szerokopasmowych: Carrier-to-Carrier, IPTV, synchronizacja czasu Artur Gmaj - Poject Manager, Comp S.A.

15.00 – 15.10 Podsumowanie konferencji

15.10 – 15.40 Lunch

   ZAPRASZAMY

Opera i Filharmonia Podlaska

ul. Odeska 1

Białystok

sala kameralna28 listopada 2017 r.

godz. 9.30