Internet
bliżej wszystkich!

Umowa Ramowa

- Cennik usług SSPW - województwo podlaskie (od 01.01.2020)

- Cennik usług SSPW - województwo podlaskie oferta długoterminowa (od 01.01.2020)

- Umowa Ramowa o dostępie telekomunikacyjnym do infrastruktury SSPW- Województwo Podlaskie (od 01.01.2020)

- Wniosek o zawarcie umowy ramowej

Promocje

- Promocja SSPW WP dla OSE - regulamin

- Promocja Dzierżawa rury HDPE- regulamin

- Promocja Kolokacja - regulamin, wykaz węzłów

Informacje dotyczące SSPW

- Mapa przebiegu i lokalizacji infrastruktury Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo podlaskie

- Przebiegi i lokalizacje infrastruktury SSPW (plik grafiki wektorowej GeoPackage)

Broszura projektu SSPW

- Wizualizacja punktów adresowych w odniesieniu do SSPWWP

Wykaz wezłów SSPW z możliwością realizacji usługi kolokacji i zasilania urządzeń OSD

Materiał archiwalny

- Promocja SSPW WP dla OSE - regulamin (do 27.03.2019 do 23.03.2020)

- Umowa Ramowa o dostępie telekomunikacyjnym do infrastruktury SSPW- Województwo Podlaskie (od 28.06.2018 do 31.12.2019)

- Umowa Ramowa o dostępie telekomunikacyjnym do infrastruktury SSPW- Województwo Podlaskie (od 28.05.2018 do 24.06.2018)

Umowa Ramowa o dostępie telekomunikacyjnym do infrastruktury SSPW- Województwo Podlaskie (od 25.09.2017 do 27.05.2018)

- Opinia Prezesa UKE (12.09.2017) w sprawie zmian Umowy ramowej o dostępie telekomunikacyjnym do infrastruktury Sieci Szerokopasmowej Poski Wschodniej - Województwo Podlaskie 

Opinia Prezesa UKE (15.02.2016) w sprawie „Umowy ramowej o dostępie telekomunikacyjnym do infrastruktury SSPW ...

Wzór porozumienia o Współpracy we wstępnym testowaniu infrastruktury SSPW

Regulamin do porozumienia o współpracy we wstępnym testowaniu infrastruktury SSPW

Dane z projektu SSPWWP - informacja końcowa

- Końcowa mapa stanu realizacji projektu

Mapa stanu realizacji projektu

- Dane z Projektu SSPWWP - stan na 28-06-2015

Dane z Projektu SSPWWP - stan na 27-05-2015

Zaawansowanie prac na Projekcie SSPWWP - kwiecień 2015

- Zaawansowanie prac na Projekcie SSPWWP - kwiecień 2015

Zestawienie najnowszych odbiorów - kwiecień 2015

Zestawienie najnowszych odbiorów - marzec 2015

Dane z Projektu SSPWWP - stan na 24-02-2015

- SSPW WP Stan realizacji na 28-02-2015

- Dane z Projektu SSPWWP - stan na 11-02-2015

- SSPW WP Stan realizacji 11-02-2015

- Dane z Projektu SSPWWP - stan na 31.12.2014

SSPW WP Stan realizacji na 31-12-2014

PROMOCJA
„KOLOKACJA SSPW WP
     w projektach POPC”
KORZYŚCI
dla społeczeństwa
KORZYŚCI
dla biznesu
KORZYŚCI
dla administracji

Promocyjne warunki na przestrzeni oraz podłączenie urządzeń OSD w szafach kolokacyjnych Sieci Szerokopasmowej woj. podlaskiego dla POPC.


130 węzłach dostępowych na terenie woj. podlaskiego – sprawdź lokalizacje
• 1U w cenie 30,00 PLN,
• dostępność do hurtowych usług pasywnych i aktywnych sieci szerokopasmowej np Usług Dzierżawy Ciemnych Włókien, Usług Dzierżawy Kanalizacji Kablowej, Usług Transmisji Danych Ethernet,
• dostępność zasilania gwarantowanego AC, DC,
• monitoring i profesjonalne wsparcie Operatora Infrastruktury,
• atrakcyjne lokalizacje w sąsiedztwie JST i szkół,
• regulamin promocji,

W wyniku realizacji Projektu nastąpi zwiększenie dostępu do Internetu oraz zwiększenie poziomu wiedzy, dostępu do informacji, kompetencji oraz świadomości zakresu wykorzystania Internetu i korzyści z niego płynących wśród mieszkańców Polski Wschodniej zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Wybudowana w ramach projektu sieć, w połączeniu z zasięgiem oferowanym przez już działających operatorów, umożliwi uzyskanie tradycyjnego szerokopasmowego dostępu do Internetu dla 87,7% populacji województwa i zwiększenie zasięgu z obecnych 609 do 2089 miejscowości.

Dzięki większej możliwości zdalnego uczenia się i podejmowania pracy, podniesie się poziom wykształcenia obywateli oraz świadczenia telepracy. Lepszy dostęp do Internetu ułatwi aktywizację osób niepełnosprawnych i wzrost perspektyw w ich dostępie do pracy.

Realizacja projektu doprowadzi zarówno do poprawy konkurencyjności rynku szerokopasmowego Internetu (obecnie funkcjonuje na nim monopol niektórych operatorów lub też praktycznie brak rynku) jak i do przyspieszenia procesów gospodarczych i wzrostu atrakcyjności gospodarczej regionu. Rozpowszechnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu będzie zachętą do rozwoju nowoczesnej gospodarki i administracji elektronicznej w tym regionie, a w konsekwencji będzie sprzyjać rozwojowi obszarów gospodarki opartej na wiedzy.

Lepszy dostęp do Internetu to także ułatwienie wymiany handlowej z zagranicą oraz otwarcie rynku regionalnego na klientów globalnych. Większe wykorzystanie Internetu sprzyjać będzie obniżeniu kosztów działalności gospodarczej i podniesieniu konkurencyjności przedsiębiorstw działających na rynku.

W wyniku realizacji Projektu nastąpi wzrost liczby usług publicznych świadczonych za pośrednictwem Internetu (e-urząd), poprawa jakości obsługi mieszkańców i przedsiębiorców oraz ułatwienie mieszkańcom regionu załatwiania spraw administracyjnych.

Stworzone zostaną warunki do standaryzacji gromadzenia danych administracyjnych, komunikowanych treści oraz mechanizmów komunikacji.

Dzięki realizacji projektu umożliwiona będzie również efektywna wymiana danych pomiędzy samorządami, urzędami administracji państwowej, placówkami edukacyjnymi, szpitalami i innymi instytucjami publicznymi.