Internet
bliżej wszystkich!

Galeria

Galeria zdjęć z konferencji Operatywność Szerokopasmowa

więcej >

Galeria zdjęć z konferencji zamykającej Projekt w Białowieży

więcej >

Galeria zdjęć z podpisania umowy na dostawę sprzętu aktywnego

więcej >

Galeria prac w konkursie "Sfotografuj naszą Sieć Szerokopasmową"

więcej >

 III Konferencja Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego "Internet Bliżej Wszystkich"

więcej >

Szkolenia z obsługi komputera i Internetu

więcej >

Podlaskie Święto Chleba w Ciechanowcu

więcej >

Jarmark Kamedulski - Dni Suwałk

więcej >

Gościniec Łomżyński

więcej >

Dni Grajewa

więcej >

Przebojem na antenę w Hajnówce

więcej >

Strażacki Piknik Charytatywny

więcej >

XIII Olimpiada Samorządowa Województwa Podlaskiego

więcej >

Dni Sokółki

więcej >

Jarmark Jagielloński w Bielsku Podlaskim 

więcej >

Zielone Świątki w Białostockim Muzem Wsi

więcej >

V Przegląd Talentów Osób Niepełnosprawnych w Hajnówce 

więcej >

Konferencja w Łomży - Regionalna Podlaska Sieć Szerokopasmowa

więcej >

Galeria zdjęć z finałowego etapu konkursu KIWI

więcej >

Galeria zdjęć ze spotkania Marszałka z młodzieżą 

więcej >

Ilustracja do artykułu Wólka Nurzecka budowa (3).jpg

Galeria zdjęć z terenu budowy

więcej >

Ilustracja do artykułu IMG_7406.jpg

Gala wręczenia nagród w konkursie "Jaki wspaniały Internet"

2 marca 2015r. w Operze i Filharmonii Podlaskiej wręczono nagrody w konkursie plastycznym dla dzieci

więcej >

Ilustracja do artykułu IMG_7253.jpg

Konferencja w Białymstoku - Regionalna Podlaska Sieć Szerokopasmowa

26 lutego 2015 r. odbyła się I konferencja Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Podlaskiego

więcej >

Konkurs plastyczny „Jaki wspaniały Internet”

Galeria wybranych 300 prac plastycznych nadesłanych w konkursie "Jaki wspaniały Internet"

więcej >

PROMOCJA
„KOLOKACJA SSPW WP
     w projektach POPC”
KORZYŚCI
dla społeczeństwa
KORZYŚCI
dla biznesu
KORZYŚCI
dla administracji

Promocyjne warunki na przestrzeni oraz podłączenie urządzeń OSD w szafach kolokacyjnych Sieci Szerokopasmowej woj. podlaskiego dla POPC.


130 węzłach dostępowych na terenie woj. podlaskiego – sprawdź lokalizacje
• 1U w cenie 30,00 PLN,
• dostępność do hurtowych usług pasywnych i aktywnych sieci szerokopasmowej np Usług Dzierżawy Ciemnych Włókien, Usług Dzierżawy Kanalizacji Kablowej, Usług Transmisji Danych Ethernet,
• dostępność zasilania gwarantowanego AC, DC,
• monitoring i profesjonalne wsparcie Operatora Infrastruktury,
• atrakcyjne lokalizacje w sąsiedztwie JST i szkół,
• regulamin promocji,

W wyniku realizacji Projektu nastąpi zwiększenie dostępu do Internetu oraz zwiększenie poziomu wiedzy, dostępu do informacji, kompetencji oraz świadomości zakresu wykorzystania Internetu i korzyści z niego płynących wśród mieszkańców Polski Wschodniej zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Wybudowana w ramach projektu sieć, w połączeniu z zasięgiem oferowanym przez już działających operatorów, umożliwi uzyskanie tradycyjnego szerokopasmowego dostępu do Internetu dla 87,7% populacji województwa i zwiększenie zasięgu z obecnych 609 do 2089 miejscowości.

Dzięki większej możliwości zdalnego uczenia się i podejmowania pracy, podniesie się poziom wykształcenia obywateli oraz świadczenia telepracy. Lepszy dostęp do Internetu ułatwi aktywizację osób niepełnosprawnych i wzrost perspektyw w ich dostępie do pracy.

Realizacja projektu doprowadzi zarówno do poprawy konkurencyjności rynku szerokopasmowego Internetu (obecnie funkcjonuje na nim monopol niektórych operatorów lub też praktycznie brak rynku) jak i do przyspieszenia procesów gospodarczych i wzrostu atrakcyjności gospodarczej regionu. Rozpowszechnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu będzie zachętą do rozwoju nowoczesnej gospodarki i administracji elektronicznej w tym regionie, a w konsekwencji będzie sprzyjać rozwojowi obszarów gospodarki opartej na wiedzy.

Lepszy dostęp do Internetu to także ułatwienie wymiany handlowej z zagranicą oraz otwarcie rynku regionalnego na klientów globalnych. Większe wykorzystanie Internetu sprzyjać będzie obniżeniu kosztów działalności gospodarczej i podniesieniu konkurencyjności przedsiębiorstw działających na rynku.

W wyniku realizacji Projektu nastąpi wzrost liczby usług publicznych świadczonych za pośrednictwem Internetu (e-urząd), poprawa jakości obsługi mieszkańców i przedsiębiorców oraz ułatwienie mieszkańcom regionu załatwiania spraw administracyjnych.

Stworzone zostaną warunki do standaryzacji gromadzenia danych administracyjnych, komunikowanych treści oraz mechanizmów komunikacji.

Dzięki realizacji projektu umożliwiona będzie również efektywna wymiana danych pomiędzy samorządami, urzędami administracji państwowej, placówkami edukacyjnymi, szpitalami i innymi instytucjami publicznymi.