Internet
bliżej wszystkich!

Jarmark Kamedulski - Dni Suwałk

Tegoroczne obchody Dni Suwałk, czyli Jarmarku Kamedulskiego trwały rekordowo, bo aż cztery dni! Każdy z nich był pełen atrakcji, gdzie każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Całość rozpoczęła się od inscenizacji historycznej pt. "Tak powstały Suwałki– kartki z historii miasta". Ten happening z okazji 300-lecia nadania praw miejskich przez kamedułów zgromadził sporą widownię i nadał odpowiedni charakter całej imprezie. W piątek 7 sierpnia prezydent Suwałk wręczył “Włócznie Jaćwingów”, czyli nagrody Prezydenta Miasta Suwałki za szczególny wkład w rozwój miasta.  Po raz pierwszy laureaci odebrali statuetki w czasie gali zorganizowanej podczas Dni Suwałk, którą zakończył występ Haliny Frąckowiak. której towarzyszyła Suwalska Orkiestra Kameralna.

Sobota upłynęła pod znakiem muzycznych uniesień. W muszli koncertowej  w ramach prezentacji artystycznych wystąpili:  Studio Tańca FLEX, Studio Piosenki ŚWIETLIK, Studio Tańca SYMBOL, Studio Piosenki SOK, Studio Tańca DOTYK, Studio DANCE ACADEMY, Studio Piosenki BECIAKI, zespół DZIECI SUWALSZCZYZNY, zespół MONIKA BAND, zespół NIC NA SIŁĘ. Pierwsze skrzypce grały także liczne stoiska z rękodziełem, wyrobami artystycznymi i przysmakami kuchni regionalnej, w tym lokalnymi wyrobami cukierniczymi. Tradycyjnie już, w namiocie SSPW Podlaskie, czekały konkursy i zabawy dla najmłodszych z ciekawymi nagrodami w postaci gadżetów związanych z projektem, a dla dorosłych garść informacji o Sieci Szerokopasmowej. Dużo emocji dostarczyły także zawody siłaczy. Aż 11stu strongmanów przenosiło nad Zalewem Arkadia ważące kilkaset kilogramów belki i przewracało ważące 300 kilogramów opony od ciągników rolniczych.

Tłumy mieszkańców oraz gości przyciągnęły atrakcje wieczorne. Na scenie na ul. Kościuszki wystąpiła Halina Młynkowa oraz zespół Bracia z Piotrem i Wojciechem Cugowski. Wieczór zakończył pokaz sztucznych ogni.

Galeria zdjęć z Jarmarku

PROMOCJA
„KOLOKACJA SSPW WP
     w projektach POPC”
KORZYŚCI
dla społeczeństwa
KORZYŚCI
dla biznesu
KORZYŚCI
dla administracji

Promocyjne warunki na przestrzeni oraz podłączenie urządzeń OSD w szafach kolokacyjnych Sieci Szerokopasmowej woj. podlaskiego dla POPC.


130 węzłach dostępowych na terenie woj. podlaskiego – sprawdź lokalizacje
• 1U w cenie 30,00 PLN,
• dostępność do hurtowych usług pasywnych i aktywnych sieci szerokopasmowej np Usług Dzierżawy Ciemnych Włókien, Usług Dzierżawy Kanalizacji Kablowej, Usług Transmisji Danych Ethernet,
• dostępność zasilania gwarantowanego AC, DC,
• monitoring i profesjonalne wsparcie Operatora Infrastruktury,
• atrakcyjne lokalizacje w sąsiedztwie JST i szkół,
• regulamin promocji,

W wyniku realizacji Projektu nastąpi zwiększenie dostępu do Internetu oraz zwiększenie poziomu wiedzy, dostępu do informacji, kompetencji oraz świadomości zakresu wykorzystania Internetu i korzyści z niego płynących wśród mieszkańców Polski Wschodniej zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Wybudowana w ramach projektu sieć, w połączeniu z zasięgiem oferowanym przez już działających operatorów, umożliwi uzyskanie tradycyjnego szerokopasmowego dostępu do Internetu dla 87,7% populacji województwa i zwiększenie zasięgu z obecnych 609 do 2089 miejscowości.

Dzięki większej możliwości zdalnego uczenia się i podejmowania pracy, podniesie się poziom wykształcenia obywateli oraz świadczenia telepracy. Lepszy dostęp do Internetu ułatwi aktywizację osób niepełnosprawnych i wzrost perspektyw w ich dostępie do pracy.

Realizacja projektu doprowadzi zarówno do poprawy konkurencyjności rynku szerokopasmowego Internetu (obecnie funkcjonuje na nim monopol niektórych operatorów lub też praktycznie brak rynku) jak i do przyspieszenia procesów gospodarczych i wzrostu atrakcyjności gospodarczej regionu. Rozpowszechnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu będzie zachętą do rozwoju nowoczesnej gospodarki i administracji elektronicznej w tym regionie, a w konsekwencji będzie sprzyjać rozwojowi obszarów gospodarki opartej na wiedzy.

Lepszy dostęp do Internetu to także ułatwienie wymiany handlowej z zagranicą oraz otwarcie rynku regionalnego na klientów globalnych. Większe wykorzystanie Internetu sprzyjać będzie obniżeniu kosztów działalności gospodarczej i podniesieniu konkurencyjności przedsiębiorstw działających na rynku.

W wyniku realizacji Projektu nastąpi wzrost liczby usług publicznych świadczonych za pośrednictwem Internetu (e-urząd), poprawa jakości obsługi mieszkańców i przedsiębiorców oraz ułatwienie mieszkańcom regionu załatwiania spraw administracyjnych.

Stworzone zostaną warunki do standaryzacji gromadzenia danych administracyjnych, komunikowanych treści oraz mechanizmów komunikacji.

Dzięki realizacji projektu umożliwiona będzie również efektywna wymiana danych pomiędzy samorządami, urzędami administracji państwowej, placówkami edukacyjnymi, szpitalami i innymi instytucjami publicznymi.