Internet
bliżej wszystkich!

Lista nagrodzonych w konkursie "Sfotografuj naszą Sieć Szerokopasmową"

Z przyjemnością pragniemy przedstawić Państwu listę nagrodzonych w naszym konkursie:

 1. Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kuziach, Kuzie 34, 18-416 Zbójna.
 2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Łomży, ul. Piękna 2, 18-400 Łomża
 3. Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku, ul. Bema 105, Białystok
 4. Publiczne Gimnazjum Nr 9 w Łomży, Publiczne Gimnazjum nr 9 im. Rodziny Lutosławskich w Łomży, ul. Marii Skłodowskiej - Curie 1, 18-400 Łomża
 5. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Siemiatyczach, ul. Gen. W. Andersa 4, 17-300 Siemiatycze
 6. Szkoła Podstawowa w Starej Kamionce, Stara Kamionka 65, 16 - 100 Sokółka   
 7. Zespół Szkół w Przebrodzie, Przebród 15 16-402 Suwałki
 8. Szkoła Podstawowa w Ostrożanach, OSTROŻANY 16, 17 - 312 DROHICZYN
 9. Szkoła Podstawowa w Rydzewie, ul. Mazurska 22, 18-413 Miastkowo
 10. Szkoła Podstawowa w Pogorzałkach, Pogorzałki 127, 16-002 Dobrzyniewo Duże
 11. Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży Publiczna Szkoła Podstawowa w Długołęce, Długołęka 50, 19-111 Krypno
 12. Szkoła Podstawowa w Obrubnikach, Obrubniki 33, 16-002 Dobrzyniewo Duże 

Pragniemy także poinformować, że konkurs został przedłużony do 14. października i wciąż można przesyłać zgłoszenia.

PROMOCJA
„KOLOKACJA SSPW WP
     w projektach POPC”
KORZYŚCI
dla społeczeństwa
KORZYŚCI
dla biznesu
KORZYŚCI
dla administracji

Promocyjne warunki na przestrzeni oraz podłączenie urządzeń OSD w szafach kolokacyjnych Sieci Szerokopasmowej woj. podlaskiego dla POPC.


130 węzłach dostępowych na terenie woj. podlaskiego – sprawdź lokalizacje
• 1U w cenie 30,00 PLN,
• dostępność do hurtowych usług pasywnych i aktywnych sieci szerokopasmowej np Usług Dzierżawy Ciemnych Włókien, Usług Dzierżawy Kanalizacji Kablowej, Usług Transmisji Danych Ethernet,
• dostępność zasilania gwarantowanego AC, DC,
• monitoring i profesjonalne wsparcie Operatora Infrastruktury,
• atrakcyjne lokalizacje w sąsiedztwie JST i szkół,
• regulamin promocji,

W wyniku realizacji Projektu nastąpi zwiększenie dostępu do Internetu oraz zwiększenie poziomu wiedzy, dostępu do informacji, kompetencji oraz świadomości zakresu wykorzystania Internetu i korzyści z niego płynących wśród mieszkańców Polski Wschodniej zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Wybudowana w ramach projektu sieć, w połączeniu z zasięgiem oferowanym przez już działających operatorów, umożliwi uzyskanie tradycyjnego szerokopasmowego dostępu do Internetu dla 87,7% populacji województwa i zwiększenie zasięgu z obecnych 609 do 2089 miejscowości.

Dzięki większej możliwości zdalnego uczenia się i podejmowania pracy, podniesie się poziom wykształcenia obywateli oraz świadczenia telepracy. Lepszy dostęp do Internetu ułatwi aktywizację osób niepełnosprawnych i wzrost perspektyw w ich dostępie do pracy.

Realizacja projektu doprowadzi zarówno do poprawy konkurencyjności rynku szerokopasmowego Internetu (obecnie funkcjonuje na nim monopol niektórych operatorów lub też praktycznie brak rynku) jak i do przyspieszenia procesów gospodarczych i wzrostu atrakcyjności gospodarczej regionu. Rozpowszechnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu będzie zachętą do rozwoju nowoczesnej gospodarki i administracji elektronicznej w tym regionie, a w konsekwencji będzie sprzyjać rozwojowi obszarów gospodarki opartej na wiedzy.

Lepszy dostęp do Internetu to także ułatwienie wymiany handlowej z zagranicą oraz otwarcie rynku regionalnego na klientów globalnych. Większe wykorzystanie Internetu sprzyjać będzie obniżeniu kosztów działalności gospodarczej i podniesieniu konkurencyjności przedsiębiorstw działających na rynku.

W wyniku realizacji Projektu nastąpi wzrost liczby usług publicznych świadczonych za pośrednictwem Internetu (e-urząd), poprawa jakości obsługi mieszkańców i przedsiębiorców oraz ułatwienie mieszkańcom regionu załatwiania spraw administracyjnych.

Stworzone zostaną warunki do standaryzacji gromadzenia danych administracyjnych, komunikowanych treści oraz mechanizmów komunikacji.

Dzięki realizacji projektu umożliwiona będzie również efektywna wymiana danych pomiędzy samorządami, urzędami administracji państwowej, placówkami edukacyjnymi, szpitalami i innymi instytucjami publicznymi.